Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. eMPi², 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy / Andrzej Chobot. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-012237] (1).
Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu : zbiór przepisów. T. 2 / [wyb. i oprac. Grażyna Nowińska]. Edition: Stan prawny na dzień 27.06.1996.Publisher: Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-086923] (1).
Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu : zbiór przepisów. T. 1 / [wyb. i oprac. Grażyna Nowińska]. Edition: Stan prawny na dzień 27.06.1996.Publisher: Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-086922] (1).
Co każdy pracodawca powinien wiedzieć : wybrane zagadnienia z prawa pracy / Monika Cieślak. Edition: Stan prawny: lipiec 2005.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : Univers Konsulting - Edukacja Jacyno i Modzelewski, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047320] (1).
  Checked out (1).
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Artur Tomanek. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097715] (1).
Godność obywatela, urzędu i instytucji : zmiany prawnoustrojowe prokuratury RP : konferencja naukowa, Rzeszów, 24 maja 2005 r. / red. nauk. Halina Zięba-Załucka, Maciej Kijowski. Publisher: Rzeszów : [s.n.], 2005 (Rzeszów : Drukarnia "Steiner"). Availability: Copies available for hold on place: [M-109617] (1).
Kodeks pracownika : prawo do nagrody i premii, ochrona przed zwolnieniem, prawo do urlopu / [Ewa Drzewiecka]. Publisher: Warszawa : Infor - Gazeta Prawna, [2005]. Availability: Copies available for hold on place: [M-031515] (1).
Leksykon pracodawcy 2007 / Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski. Edition: Stan prawny na 2007 r.Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2007. Other title: Leksykon pracodawcy dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Relacje przełożony - podwładny w jednostkach terenowych Policji województwa warmińsko-mazurskiego w opinii policjantów : raport z badań / Anna Królikowska, Katarzyna Piotrowska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049488] (1).
Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy / red. A. Lankamer-Prasołek, Ł. Prasołek ; [aut. Cecylia Bodek et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictw C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy : (poradnik pracodawcy) / Wojciech Muszalski. Publisher: Warszawa : Ecostar, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-077444] (1).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących prace zarobkową / Joanna Unterschütz. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078538] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Izabela Twardowska-Mędrek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odpowiedzialność karna pracodawcy / Jarosław Marciniak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Edyta Wiszowata. Edition: Stan prawny: styczeń 2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108888] (1).
Alternatywne formy zatrudnienia z wzorami umów i pism : świadczenie pracy poza stosunkiem pracy / Lesław Grzonka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Praca w godzinach nadliczbowych / Beata Bury. Edition: Stan prawny : wrzesień 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Naruszenie obowiązków przez pracownika / Danuta Klucz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Weksel między stronami stosunku pracy / Mikołaj Rylski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Państwo zakładów pracy / Arkadiusz Sobczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kadry i płace 2017 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS / Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska. Edition: Wyd. 16, uaktualnione, stan prawny: 1 stycznia 2017 r.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Odpowiedzialność notariusza jako pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy / Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Eliza Mazurczak-Jasińska. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Uwagi o czasie pracy notariusza i pracowników kancelarii notarialnej / Jacek Borowicz. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
RODO : ochrona danych osobowych w stosunkach pracy / Edyta Jagiełło-Jaroszewska, Daria Jarmużek, Paulina Zawadzka-Filipczyk. Edition: Stan prawny na 25 maja 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy / Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski, Rafał Wyziński ; pod red. Małgorzaty Gersdorf. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) = Commentary on the judgment of the Court of Appeal in Białystok of 30 October 2014 (II AKa 221/14, LEX No. 1602865) / Magdalena Budyn-Kulik. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Commentary on the judgment of the Court of Appeal in Białystok of 30 October 2014 (II AKa 221/14, LEX No. 1602865).

Powered by Koha