Your search returned 162 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny : o dwóch czynnikach rozwoju poznawczego / Katarzyna Stemplewska-Żakowicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088755] (1).
Akty świadomości i procesy poznawcze / Jerzy Bobryk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : Leopoldinum, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Praktyczna intuicja : jak pobudzić i wykorzystać instynktowną wiedzę / Laura Day ; wstęp Demi Moore ; z ang. przeł. Grażyna Gasparska. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1998. Other title: Practical intuition.Availability: Copies available for hold on place: [M-027775] (1).
O teorii poznania i poznawania : podstawowe zagadnienia / Zdzisław Cackowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-012975] (1).
Poznanie ekonomiczne : poradnik dla magistrantów / Zygmunt Narski. Publisher: Poznań : Terra : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011348] (1).
Sztuka czytania / Franciszek Król. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-017555] (1).
Emocje - aleksytymia - poznanie / Tomasz Maruszewski & Elżbieta Ścigała. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacja Humaniora, 1998. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Hanna Nadolska. Publisher: Białystok : "eRBe", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087095] (1).
Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego / Ziemowit Włodarski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-013127] (1).
Racjonalność i styl myślenia / wybrał, wstępem i posł. opatrzył Edmund Mokrzycki ; przeł. Mirosława Grabowska [et al. ; Instytut Filozofii i Socjologii]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Czytelnik", cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-088637] (1).
Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Kazimierz Ajdukiewicz ; wstęp Jan Woleński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kęty : Wydawnictwo Antyk ; Warszawa : Fundacja Aletheia, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007427] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069550] (1).
Równoważenie struktur poznawczych : centralny problem rozwoju / Jean Piaget ; [tł. Zofia Zakrzewska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-079746] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013270] (1).
Myślenie twórcze / Zbigniew Pietrasiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-098107] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012977] (1).
Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych / Kazimierz Obuchowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-024707] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013115] (1).
Społeczne tworzenie rzeczywistości / Peter L. Berger, Thomas Luckmann ; przeł. i słowem wstępnym opatrzył Józef Niżnik. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-002168] (1).
Praktyka - podstawą poznania i kryterium prawdy / M. N. Rutkiewicz ; [tł. z jęz. ros. Halina Waśkowska]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1953. Other title: Praktika - osnova poznanâ i kriterium istiny.Availability: Copies available for hold on place: [M-008803] (1).
Główne zasady nauk filozoficznych / Tadeusz Czeżowski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-015155] (1).
Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka / Kazimierz Ajdukiewicz ; wstęp Jan Woleński. Edition: Wyd. 4, popr.Publisher: Kęty : Wydaw. Antyk ; Warszawa : Fundacja Aletheia, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049022] (6).
Approaches to literature, culture and language / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-016512] (7).
  Copies available for hold on place: [M-016519] (1).
Papers on literature, culture and language / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-016520] (5).
  Copies available for hold on place: [M-016525] (1).
Focus on literature, culture and language / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-016526] (1).
Problemy filozofii / Bertrand Russell ; przeł. i posł. opatrzył Wojciech Sady. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-069592] (1).
Poznanie teoretyczne : jego konstytucja i status / Andrzej L. Zachariasz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095944] (1).
Poznanie, umysł, kultura : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-019764] (1).
Zaangażowanie i neutralność / Norbert Elias ; przeł. Janusz Stawiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Other title: Involvement and detachment.Availability: Copies available for loan: [M-005802] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101578] (1).
Sacrum i profanum : o istocie religijności / Mircea Eliade ; przeł. Robert Reszke. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 1999. Other title: Heilige und das Profane.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005426] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088830] (1).
Kognitywno-lingwistyczne podstawy nauczania czytania obcojęzycznej literatury specjalistycznej / Lidia Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-024379] (1).
Kwintet metafizyczny / Barbara Skarga. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-038598] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095915] (1).
Przedmiot poznania w naukach społecznych / Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-075001] (1).
Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania / Karol Martel. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-028689] (1).

Powered by Koha