Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zachowania konsumentów a działalność marketingowa przedsiębiorstw na rynku soków / Iwona Kowalczuk. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-071892] (1).
Psychologia konsumenta : psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich / Anna Jachnis. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058970] (1).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
  Checked out (1).
Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-098950] (10).
Klucz do zrozumienia nabywcy : jakościowe badania marketingowe / Anna Maria Nikodemska-Wołowik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Grupa Verde, 2008. Other title: Jakościowe badania marketingowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-038974] (1).
Jakościowe metody badań marketingowych : jak zrozumieć konsumenta / Dominika Maison. Edition: Wyd. 1 - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji / redakcja naukowa Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099315] (1).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury / Magdalena Sobocińska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112449] (1).
Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison. Edition: Wyd. 1, 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106258] (3).
Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji : wyniki badań = Consumer behavior towards new consumption trends : research results / Genowefa Sobczyk. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Consumer behavior towards new consumption trends : research results.Online Access: Click here to access online
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów / Adam Rudzewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117856] (1).
Badania jako podstawa projektowania user experience / Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek. Edition: Wydanie I - 5 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. Other title: Badania user experience : jako podstawa projektowania.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114336] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe : zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców / Agnieszka Izabela Baruk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114401] (2).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Created customer value by different trade formats of fast-moving consumer goods in Poland and Ukraine / Genowefa Sobczyk, Yevhen Krykavskyy, Nazar Hlynskyy. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Online Access: Click here to access online | Click here to access online
Obiektywna metoda pomiaru poziomu społecznej odpowiedzialności konsumentów (CONSR) = An objective method to measure the level of consumer social responsibility (ConSR) / Piotr Dudziński, Grzegorz Hoppe, Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak, Robert Karaszewski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Objective method to measure the level of consumer social responsibility (ConSR).
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów / Adam Rudzewicz. Edition: Dodruk do wydania z 2018 r.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for loan: [M-117825] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 / Bogdan Mróz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-119190] (8).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne / pod red. Radosława Mącika. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-119198] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Badania preferencji i zachowań konsumentów z wykorzystaniem metod mikroekonometrii i programu R / Tomasz Bartłomowicz, Andrzej Bąk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-119427] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 33] (1).
Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Joanna Łodziana-Grabowska. Publisher: Warszawa : CedeWu.pl, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-119444] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339] (1).

Powered by Koha