Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym / pod red. Anny Treli i Mariusza Swory ; [aut. poszczególnych części oprac. Anna Trela et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046599] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, orzecznictwo, wzory / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek ; pod red. Ryszarda Mikosza. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Hanna Knysiak-Molczyk. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096417] (1).
Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090667] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057328] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113163] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Środki dyscyplinowania administracji publicznej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Wojciech Sawczyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu / kom. red. Jerzy Posłuszny, Zbigniew Czarnik, Robert Sawuła ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 15.4.2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088160] (1).
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych / Hanna Knysiak-Molczyk, Artur Mudrecki ; pod red. Hanny Knysiak-Molczyk. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 30 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089894] (2).
Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Wojciech Piątek. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108290] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków / Przemysław Kledzik. Edition: Stan prawny na 7 marca 2012 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; aut. Janusz Drachal [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1.1.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-098761] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-102780] (1).
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz, orzecznictwo / Hanna Knysiak-Molczyk. Edition: Wyd. 1. 3 dodr., [Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem / Piotr Gołaszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze / Michał Prus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Administrative justice in Poland : legislative acts / [Supreme Administrative Court ; transl. Albert Pol]. Edition: Stan prawny na: 31 sierpnia 2012.Publisher: Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / redaktorzy Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; autorzy Janusz Drachal, Maria Jagielska, Jacek Jagielski, Aleksandra Wiktorowska, Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Grzegorz Rząsa, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Karolina Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska. Edition: 3. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 9.4.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: PPSA.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska ; redakcja naukowa Tadeusz Woś. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: 6. wyd., stan prawny na 2 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce / Stefan Babiarz, Konrad Aromiński ; redakcja naukowa Stefan Babiarz. Edition: Stan prawny na 15 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha