Your search returned 91 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Projekt kodeksu karnego : (redakcja z listopada 1990 r.) / Komisja do Spraw Reformy Prawa Karnego. Zespół Prawa Karnego Materialneog i Wojskowego. Publisher: [Warszawa : s.n., 1990]. Availability: Copies available for hold on place: [M-068755] (1).
Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne / Marian Cieślak. Edition: Wyd. 3 zm. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie karne w zarysie / Mieczysław Siewierski, Janusz Tylman, Marek Olszewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-029290] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015575] (1).
Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa i praktyki / Mstysław Biłyj, Andrzej Murzynowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-037293] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 1 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-043658] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064507] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Gostyńskiego ; [aut.] Jerzy Bratoszewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. Other title: Kpk.Availability: Copies available for loan: [M-043657] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064508] (1).
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Nowy kodeks postępowania karnego : zagadnienia węzłowe / red. nauk. Edward Skrętowicz ; [aut.:] Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-000633] (1).
Atlas przestępczości w Polsce 4 / Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski ; red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym / Hanna Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103756] (1).
Obywatel w postępowaniu karnym : prawa i obowiązki / [Szymon Goliński et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-063035] (3).
  Copies available for hold on place: [M-097003] (1).
Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Immunitety w polskim postępowaniu karnym / Barbara Janusz-Pohl. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Rzetelny proces karny : materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice, 17-19 września 2009 r. / pod red. Jerzego Skorupki, Wojciecha Jasińsiego. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym / Michał Rusinek. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym / Violetta Kwiatkowska-Darul. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104341] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym / Krystyna Szczechowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Małoletni jako świadek w procesie karnym / Magdalena Kornak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Apelacja w postępowaniu karnym / Dariusz Świecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw : (projekt ustawy) / Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Publisher: Warszawa : Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for hold on place: [M-079591] (1).
Funkcje procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusza Tylmana / pod red. Tomasza Grzegorczyka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki. Edition: Wyd. 1 (trzeci dodruk), stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na dzień 20 kwietnia 2010 r., jak też zmiany wchodzące w życie 8 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, dr. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102089] (2).
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.N., U.O.P.Z., U.O.K..Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Proces karny w świetle konstytucji / Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090814] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Cele śledztwa finansowego a system odzyskiwania mienia / Krzysztof Wiciak. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085305] (1).
Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo. T. 1 / Joanna Brylak. Edition: Stan prawny: lipiec 2011.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo. T. 2 / Joanna Brylak. Edition: Stan prawny: maj 2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym : analiza dogmatycznoprawna / Dariusz Świecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-103769] (1).

Powered by Koha