Your search returned 351 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ujednolicone teksty kodeksów / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, z uwzględnieniem zmian opublikowanych 1 stycznia i 9 grudnia 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030534] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem / [zbiór oprac. Sabina Chorążkowa]. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 V 1967 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-012185] (1).
Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym / Andrzej Skąpski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: In iudicio civili quid quaerere atque statuere non liceat.Availability: Copies available for loan: [M-068501] (1).
Rzymski proces cywilny / Wiesław Litewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. Other title: Processum civilis romanorum.Availability: Copies available for loan: [M-012039] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : tekst ujednolicony / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 października 2000 roku.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038870] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030610] (1).
Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski [et al.]. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-013482] (2).
Bürgerliches Recht und Prozessrecht in Wechselwirkung / von Ernst Wolff. Publisher: Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1952. Availability: Copies available for loan: [MA-001912] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacji z maja 2000 : [tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy] / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076009] (1).
Willensmängel bei Parteihandlungen im Zivilprozess / von Peter Arens. Publisher: Bad Homburg v. d. H. : Verlag Gehlen, cop. 1968. Availability: Copies available for loan: [MA-002303] (1).
Zivilprozessrecht : Erkenntnisverfahren / Arwed Blomeyer. Publisher: Berlin ; Göttingen ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004236] (1).
Zivilprozeßrecht : eine systematische Darstellung / von Rudolf Bruns. Publisher: Berlin ; Frankfurt a. M. : Verlag Franz Vahlen, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003868] (1).
Zivilprozessrecht : ein Lehrbuch / Kurt Kuchinke. Edition: Aufl. 9.Publisher: Karlsruhe : Verlag C.F.Müller, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004516] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. / zespół red. Grzegorz Lemka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 1990 r.Publisher: Gdańsk : Kancelaria Prawnicza "Lex", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012156] (1).
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacjach z 2001 r. / wprowadzenie Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034538] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe / [red. Irena Rezlerowa]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 10 maja 1976 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-007812] (2).
  Copies available for hold on place: [M-020520] (1).
Postępowanie cywilne w zarysie / Włodzimierz Berutowicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [MA-006660] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036471] (1).
Postępowanie cywilne / Henryk Mądrzak, Dariusz Krupa, Elwira Marszałkowska-Krześ ; pod red. Henryka Mądrzaka. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-084046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069299] (1).
Postępowanie cywilne : [kompendium] / oprac. Miłosz Borowski. Edition: Stan prawny: wrzesień 1998.Publisher: Katowice : "Gall" Wydawnictwo Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039322] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. i oprac. Kazimierz Marszał]. Edition: Wyd. 2., ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo "Volumen", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012169] (1).
Historia prawa : proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł / wybór i oprac. Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049327] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacjach z 2000 r. / [oprac. red. Hanna Czerniewska] ; wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030611] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : (po nowelizacji z 1 lipca 1996 r. Dz. U. Nr 43, poz. 189) / [oprac.] Aleksander Proksa ; wprow. Ryszard Więckowski. Publisher: Warszawa ; Kraków ; Casus-Print , 1996. Availability: Copies available for loan: [M-062935] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wykonawcze / oprac. Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak. Edition: Wyd 2, stan prawny na dzień 31 sierpnia 1994 r.Publisher: Bielsko-Biała : Park, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038871] (1).
Apelacja w procesie cywilnym / Andrzej Oklejak. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039318] (1).
Postępowanie cywilne / Henryk Mądrzak, Elwira Marszałkowska-Krześ ; pod red. Henryka Mądrzaka. Edition: Wyd. 4 popr. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070334] (2).
  Copies available for hold on place: [M-002389] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2 / pod red. Zbigniewa Resicha i Władysława Siedleckiego ; [aut.] Bronisław Dobrzański [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-015607] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012021] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Władysław Siedlecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-045681] (2).
  Copies available for hold on place: [M-026903] (1).
Przewodnik do nauki o postępowaniu cywilnym / Włodzimierz Berutowicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-012048] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Sabina Chorążkowa i Barbara Staśko]. Edition: Wyd. 3 uaktual. i popr., według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1986 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-007675] (1).

Powered by Koha