Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPC.Availability: Copies available for hold on place: [M-034675] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084985] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084987] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 3 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084988] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5, Sąd polubowny (arbitrażowy) / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084990] (2).
Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. Edition: Stan prawny: 15 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097601] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505, 14 / red. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki; aut. dr Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064359] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1088 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064360] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne / Kazimierz Piasecki. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104527] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040861] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / red. Andrzej Zieliński ; aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : C. H. Beck , 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057122] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. T. Erecińskiego. Edition: Wyd. 3 zm. wg stanu prawnego na dzień 31 października 2000 r.Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043686] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, w/g stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-043685] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 maja 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-043684] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 1 Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, według stanu prawnego na dzień 15 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for loan: [M-043687] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1 T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione, według stanu prawnego na dzień 15 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for loan: [M-043683] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, w/g stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-043681] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4 zm. i uaktual., wg stanu prawnego na 15 maja 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-043679] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Zdzisław Świeboda. Edition: Wyd. 2, wg stanu prawnego na dzień 15 maja 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2001. Other title: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.Availability: Copies available for loan: [M-043677] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Zdzisław Świeboda. Edition: Wyd. 2 uzup. (dodr.), wg stanu prawnego na 15 maja 2003 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-043674] (3).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego,. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzien 1 wrzesnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043672] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny : 1 czerwca 1998 r..Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-093044] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076405] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1 / red. Kazimierz Piasecki ; aut.: Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-076403] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Other title: Kodeks postępowania cywilnego (art. 844-1153), konwencja z Lugano | Kpc (art. 844-1153), Lugano.Availability: Copies available for loan: [M-043632] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 3, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Other title: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-043662] (2).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043667] (1).
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for hold on place: [M-043666] (1).

Powered by Koha