Your search returned 316 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ujednolicone teksty kodeksów / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, z uwzględnieniem zmian opublikowanych 1 stycznia i 9 grudnia 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030534] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem / [zbiór oprac. Sabina Chorążkowa]. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 V 1967 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-012185] (1).
Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym / Andrzej Skąpski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: In iudicio civili quid quaerere atque statuere non liceat.Availability: Copies available for loan: [M-068501] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : tekst ujednolicony / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 października 2000 roku.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038870] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030610] (1).
Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski [et al.]. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-013482] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacji z maja 2000 : [tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy] / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076009] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. / zespół red. Grzegorz Lemka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 1990 r.Publisher: Gdańsk : Kancelaria Prawnicza "Lex", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012156] (1).
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacjach z 2001 r. / wprowadzenie Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034538] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe / [red. Irena Rezlerowa]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 10 maja 1976 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-007812] (2).
  Copies available for hold on place: [M-020520] (1).
Postępowanie cywilne w zarysie / Włodzimierz Berutowicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [MA-006660] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036471] (1).
Postępowanie cywilne / Henryk Mądrzak, Dariusz Krupa, Elwira Marszałkowska-Krześ ; pod red. Henryka Mądrzaka. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-084046] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069299] (1).
Postępowanie cywilne : [kompendium] / oprac. Miłosz Borowski. Edition: Stan prawny: wrzesień 1998.Publisher: Katowice : "Gall" Wydawnictwo Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039322] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. i oprac. Kazimierz Marszał]. Edition: Wyd. 2., ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo "Volumen", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012169] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacjach z 2000 r. / [oprac. red. Hanna Czerniewska] ; wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030611] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : (po nowelizacji z 1 lipca 1996 r. Dz. U. Nr 43, poz. 189) / [oprac.] Aleksander Proksa ; wprow. Ryszard Więckowski. Publisher: Warszawa ; Kraków ; Casus-Print , 1996. Availability: Copies available for loan: [M-062935] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wykonawcze / oprac. Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak. Edition: Wyd 2, stan prawny na dzień 31 sierpnia 1994 r.Publisher: Bielsko-Biała : Park, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038871] (1).
Apelacja w procesie cywilnym / Andrzej Oklejak. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-039318] (1).
Postępowanie cywilne / Henryk Mądrzak, Elwira Marszałkowska-Krześ ; pod red. Henryka Mądrzaka. Edition: Wyd. 4 popr. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070334] (2).
  Copies available for hold on place: [M-002389] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Władysław Siedlecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-045681] (2).
  Copies available for hold on place: [M-026903] (1).
Przewodnik do nauki o postępowaniu cywilnym / Włodzimierz Berutowicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-012048] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Sabina Chorążkowa i Barbara Staśko]. Edition: Wyd. 3 uaktual. i popr., według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1986 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-007675] (1).
Powództwo prokuratora w polskim procesie cywilnym / Stanisław Włodyka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006955] (1).
Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym / Kazimierz Korzan. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-008188] (1).
Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych / Kazimierz Korzan. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-008700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021794] (1).
Opracowanie rewizji w postępowaniu cywilnym / Stanisław Garlicki ; Naczelna Rada Adwokacka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-009417] (1).
Dowodzenie w procesie cywilnym : komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający nowelizację z 2000 roku / Krzysztof Kołakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-070353] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo. 2 / Jacek Gudowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-009633] (1).
Postępowanie cywilne w zarysie / Piotr Osowy. Edition: [Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-002396] (1).
Postępowanie cywilne w zarysie / Witold Broniewicz. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-002390] (1).

Powered by Koha