Your search returned 126 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy : ujednolicone teksty kodeksów / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, z uwzględnieniem zmian opublikowanych 1 stycznia i 9 grudnia 2000 r.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030534] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem / [zbiór oprac. Sabina Chorążkowa]. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 1 V 1967 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-012185] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : tekst ujednolicony / [red. Dorota Zbijowska]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 października 2000 roku.Publisher: Bielsko-Biała : Studio Sto, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038870] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030610] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacji z maja 2000 : [tekst kodeksu, skorowidz przedmiotowy] / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076009] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. / zespół red. Grzegorz Lemka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 1990 r.Publisher: Gdańsk : Kancelaria Prawnicza "Lex", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012156] (1).
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacjach z 2001 r. / wprowadzenie Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 3 zm., według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-034538] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. i oprac. Kazimierz Marszał]. Edition: Wyd. 2., ujednolicony stan prawny na dzień 1 stycznia 1995 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo "Volumen", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012169] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : po nowelizacjach z 2000 r. / [oprac. red. Hanna Czerniewska] ; wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030611] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : (po nowelizacji z 1 lipca 1996 r. Dz. U. Nr 43, poz. 189) / [oprac.] Aleksander Proksa ; wprow. Ryszard Więckowski. Publisher: Warszawa ; Kraków ; Casus-Print , 1996. Availability: Copies available for loan: [M-062935] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wykonawcze / oprac. Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak. Edition: Wyd 2, stan prawny na dzień 31 sierpnia 1994 r.Publisher: Bielsko-Biała : Park, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-038871] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Sabina Chorążkowa i Barbara Staśko]. Edition: Wyd. 3 uaktual. i popr., według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1986 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-007675] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : tekst, orzecznictwo, piśmiennictwo. 2 / Jacek Gudowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-009633] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Edition: Stan prawny na 24 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-030531] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / oprac. Andrzej Oklejak, Ryszard Więckowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1991 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo PZPH Frutaroma, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-017924] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPC.Availability: Copies available for hold on place: [M-034675] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 15 marca 2006 r.Publisher: [Sopot] : "Lex" ; Kraków : "Zakamycze", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055331] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000509] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 15, stan prawny: marzec 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-051399] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 1 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084985] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 2 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084987] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 3 / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084988] (2).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5, Sąd polubowny (arbitrażowy) / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. Edition: Stan prawny na 6 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Other title: K.P.C..Availability: Copies available for loan: [M-084990] (2).
Kodeks postępowania cywilnego. Edition: Stan prawny na 1 września 2000 r. z uwzględniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Other title: Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem.Availability: Copies available for hold on place: [M-031536] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z hasłami i skorowidzem.Availability: Copies available for loan: [M-076296] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031600] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505, 14 / red. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki; aut. dr Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064359] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1088 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064360] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych / [oprac. red. Joanna Tchorek, Joanna Paszkowska]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 9 lutego 2007 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 20 marca 2007 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Other title: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S..Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha