Your search returned 91 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym / Andrzej Skąpski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. Other title: In iudicio civili quid quaerere atque statuere non liceat.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kodeks postępowania cywilnego : ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. / zespół red. Grzegorz Lemka [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 1990 r.Publisher: Gdańsk : Kancelaria Prawnicza "Lex", 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012156] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPC.Availability: Copies available for hold on place: [M-034675] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 15, stan prawny: marzec 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-051399] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z hasłami i skorowidzem.Availability: Copies available for loan: [M-076296] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031600] (1).
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008637] (6).
Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. Edition: Stan prawny: 15 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-097601] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Radosław Flejszar. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095690] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: 8. wyd., stan prawny na 1 maja 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046831] (2).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne / Kazimierz Piasecki. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104527] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut. Gerard B[i]eniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040861] (1).
Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzane w 2005 r. / Janusz Jankowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2005. Other title: Nowelizacje KPC wprowadzane w 2005 r..Availability: Copies available for loan: [M-080625] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075045] (1).
Wnoszenie apelacji cywilnej / Zdzisław Krzemiński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio [et al.] ; red. Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 3, [stan prawny na dzień 1 marca 2008 r.].Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055950] (2).
  Copies available for hold on place: [M-007230] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 16. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna : komentarz / Wojciech Maciejko. Edition: Stan prawny: maj 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Robert Kaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-102091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Edition: [Stan prawny, orzecznictwo i lit. na dzień 1 maja 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077235] (1).
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego / Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Postępowania odrębne w procesie cywilnym / Małgorzata Manowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-102090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-108302] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha