Your search returned 98 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy / w oprac. Kazimierza Smolarka, Andrzeja Wdowika ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Sigma". Edition: Wyd. 2 uzup. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 31 października 1992 r.Publisher: Skierniewice : Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-068669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012145] (1).
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym / Zbigniew Janowicz. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-007796] (1).
Postępowanie administracyjne : (zarys systemu) / Janusz Borkowski. Edition: [Stan prawny na dzień 31 sierpnia 1975 r.].Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-007765] (2).
Koszty i opłaty sądowe oraz administracyjne / oprac. Andrzej Świątkowski. Edition: Stan prawny na dzień 15 grudnia 1990 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo P.Z.P.H. Frutaroma, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-017925] (1).
Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza / [kom. red. Roman Hauser et al. ; red. książki Roman Hauser, Lesław Nawacki]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2005. Other title: Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza.Availability: Copies available for loan: [M-076641] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039324] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Postępowanie administracyjne / Piotr Tomke. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ; Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079107] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008671] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-046598] (7).
Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym / Agnieszka Korzeniowska. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Other title: Postępowanie przed s. k. o..Availability: Copies available for loan: [M-080651] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym / pod red. Anny Treli i Mariusza Swory ; [aut. poszczególnych części oprac. Anna Trela et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046599] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz, orzecznictwo, wzory / Ryszard Mikosz, Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek ; pod red. Ryszarda Mikosza. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108350] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego / Dagmara Kokowska-Smok. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2009. Other title: Kodeks postępowania administracyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-063171] (1).
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / Wiesław Czerwiński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096417] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 10, stan prawny na 7 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-054807] (3).
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk. Edition: [Wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2008 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Other title: Postępowanie patentowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057328] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Bogusław Dauter [et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 16 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078575] (2).
Judycjalizacja postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091050] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo administracyjne ustrojowe : testy, pytania i odpowiedzi / Mariusz Stepaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113163] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057684] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu / kom. red. Jerzy Posłuszny, Zbigniew Czarnik, Robert Sawuła ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego / Zbigniew Czarnik. Publisher: Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym : prawa i obowiązki / [Paulina Pacek et al. ; red. nauk. Tomasz Sroka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-063038] (7).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha