Your search returned 176 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Istota pracy socjalnej / Zofia Butrym ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : ["All"], 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna / Francesco Villa ; oprac. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa ; tł. Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-050374] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wprowadzenie do pracy socjalnej / Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray ; przekł. Tadeusz Stanek. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka : praktyczne rady dla rodziców / Michele Elliott ; z ang. przeł. Krystyna Kozubal. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-006297] (1).
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusza Pilch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003188] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003186] (6).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047889] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080597] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-031922] (22).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Żyć i pracować w enklawach biedy : (klimaty łódzkie) / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101476] (1).
Lists:
Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046161] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Stanisława Golinowska, Irena Topińska ; CASE. Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Elementy systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej : przykład Republiki Federalnej Niemiec / [red. Volker Leienbach, Thomas Sörensen, Birgit Sadow ; tł. Paweł Woźniczak]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Köln : Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, 1994. Other title: Elemente eines Systems der sozialen Sicherung unter den Bedingungen einer sozialen Marktwirtschaft - das Beispiel der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for loan: [M-022063] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022064] (1).
Poza lewicą i prawicą : przyszłość polityki radykalnej / Anthony Giddens ; przeł. Jacek Serwański. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. Other title: Beyond left and right.Availability: Copies available for loan: [M-105689] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną / Katarzyna Ornacka. Publisher: Kraków : UJ IS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna : wymiar polski i europejski : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera. Publisher: Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Social welfare in Third World development / Howard Jones. Publisher: Houndmills ; London : Macmillan, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018035] (1).
The state of welfare : the welfare state in Britain since 1974 / Nicholas Barr [et al.] ; John Hills, editor. Publisher: Oxford : Clarendon Press, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-068948] (1).
Pomoc społeczna w gminach i powiatach : poradnik / [red. tomu Agata Gałuszka] ; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ; Centrum Prawa Miejscowego ; Brytyjski Fundusz Know-How. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005894] (1).
Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109683] (1).
Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zagrożenia współczesnej rodziny : wieloaspektowość pomocy instytucjonalno-prawnej / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080250] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 304] (1).
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047292] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039627] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 3 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056209] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).

Powered by Koha