Your search returned 107 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trybunał Konstytucyjny a proces karny / Barbara Nita. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046640] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne / Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Białystok : Temida 2, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086881] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Litewskiej : konferencja polsko-litewska : Wigry 22-24 maja 1995 r. / [aut. Zdzisław Czeszejko-Sochacki et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-075091] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068645] (1).
Abstrakcyjna i indywidualna kontrola normy prawnej - konferencja Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej i Trybunału Konstytucyjnego, Polana Zagorzelisko k/Zakopanego, 22-25 stycznia 1996 roku : materiały / [red. Ludmiła Wołyńska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075093] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068759] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996 : wybrane zagadnienia / Jerzy Oniszczuk ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-049933] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086885] (1).
Wystąpienia oficjalne, wykłady, prace sędziów i Biura Trybunału Konstytucyjnego. T. 1 / [oprac. red. Adam Jankiewicz, Donata Trapkowska, Ludmiła Wołyńska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-075088] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000500] (1).
Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw ustalana przez Trybunał Konstytucyjny / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-075004] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086890] (1).
Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny : zbiór studiów / pod red. Cezarego Banasińskiego i Jerzego Oniszczuka ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Zespół Analiz, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-074460] (1).
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / Małgorzata Masternak-Kubiak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097426] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075092] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011889] (1).
Konstytucja : ustrój, system finansowy państwa : księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl / [kom. red.: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013459] (1).
  Checked out (1).
Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania : księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej / [kom. red.: Janusz Trzciński, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1996. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-043559] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013458] (1).
Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego : referaty z konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny w Popowie w dniach 25-26 stycznia 1994 r. / (pod red. Adama Jankiewicza) ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-057846] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013464] (1).
Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-013532] (1).
Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk ; Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Typografika, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013535] (1).
Zasada równouprawnienia kobiet w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-015170] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w. / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090650] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego : aspekt materialny / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-010471] (1).
Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy / [Zespół Orzecznictwa Biura Trybunału Konstytucyjnego]. Publisher: Warszawa : Gabinet Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 1995-2001. Other title: Zbiór Urzędowy.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1161] (7).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w ... Roku / Zespół Orzecznictwa Biura Trybunału Konstytucyjnego. Publisher: Warszawa : PPW "Rzeczpospolita", 1987-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-494] (13).
Trybunał Konstytucyjny : ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / nadzór meryt. Robert Pietrzak ; koment. Leszek Garlicki, Janusz Trzciński. Edition: Stan prawny na dzień 31 lipca 1996.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-031599] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-057844] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031619] (1).
Skarga konstytucyjna : polski model na tle porównawczym / Bogumił Szmulik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-100855] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079862] (2).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 14 marca 2001 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-075087] (1).
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 19 marca 2002 roku / [red. Donata Trapkowska]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-075086] (1).

Powered by Koha