Your search returned 260 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polens Weg in die Krise : eine politische Soziologie der "Ära Gierek" / Klaus Ziemer. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002989] (1).
Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce / Lucjan Ciamaga ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065941] (1).
800 dni : szok kontrolowany / Leszek Balcerowicz ; zapisał Jerzy Baczyński ; współpraca Jerzy Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1992. Other title: Osiemstet dni.Availability: Copies available for loan: [M-091781] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067028] (1).
Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych / Zdzisław Szczepanik ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-011507] (1).
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski / [aut.: Ryszard Broszkiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Friedrich Ebert-Stiftung, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089539] (1).
Studenci wobec przemian społeczno-gospodarczych kraju : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiejczuk ; skład zespołu aut. Żywia Kaczmarek [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-012864] (1).
Studia ekonomiczne / pod red. Wiesława Litewskiego. Publisher: Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-012437] (1).
Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi : (synteza) / Andrzej Kupich (kierownik zespołu) [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-042950] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065930] (1).
Polskie przemiany : transformacja rynkowa : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; aut. Jan Bossak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-000473] (1).
Kapitalizm po polsku : przedsiębiorca, organizacja, kultura : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Marcinkowskiego. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-051159] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021960] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt Szymla] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089536] (1).
Studia nad reformowaną gospodarką : aspekty instytucjonalne / red. nauk. Marek Okólski, Urszula Sztanderska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011365] (1).
Polska w Europie a gospodarcza polityka narodowa / Zygmunt Królak. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-052351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098792] (1).
Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy procesu transformacji = Wirtschaftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses / [pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2001. Other title: Wirtscheftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
35 lat gospodarki Polski Ludowej : praca zbiorowa / pod redakcją Kazimierza Secomskiego. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Other title: Trzydzieści pięć lat gospodarki Polski Ludowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-011466] (1).
Restructuring of the national economy under the systemic transformation : papers from international scientific conference and CECIOS assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard Borowiecki ; Cracow University of Economics. Scientific Society for Organisation and Management, European Council of Management-CECIOS. Publisher: Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-011309] (1).
  Copies available for hold on place: [M-053620] (1).
Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-034949] (1).
Konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Katarzyna Gałka ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej / Jan Czekaj, Jerzy Hausner, Stanisław Miklaszewski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044938] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065918] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Towards normality : overcoming the heritage of central planning economy in Poland in 1990-1994 / Adam Lipowski ; [transl. from Pol. by Krzysztow[!] Kaczynski]. Publisher: Warsaw : Adam Smith Research Centre : Center for Social and Economic Research, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-011371] (1).
Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / Grzegorz W. Kołodko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-011362] (1).
Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-101521] (1).
Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Berezowskiego ; autorzy: Stanisław Berezowski, Andrzej Jagielski, Bronisław Kortus, Andrzej Kostrowicki, Jerzy Kostrowicki, Bronisław Wojciechowski. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-010864] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010866] (1).
Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975 / Andrzej Jezierski, Barbara Petz. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011472] (1).
Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1968 / Andrzej Jezierski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-076744] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011453] (1).
Determinanty postępu. 1, Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego / [Józef Pajestka]. Edition: Wyd. 2, zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Other title: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego.Availability: Copies available for loan: [M-011367] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069803] (1).
Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-040747] (1).

Powered by Koha