Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16-17 listopada 1992 r. / [red. Kazimiera Łach]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw MIędzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-092600] (3).
  Copies available for hold on place: [M-067555] (1).
Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993 / Władysław Gill, Norbert Gill. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091817] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Stosunki polsko-ukraińskie / praca pod red. Jerzego Kozakiewicza. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086474] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polacy i Ukraińcy : rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu / Dariusz Wojakowski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101414] (1).
Wspólne zadanie : Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie = Gemeinsame Aufgabe : Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa / Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang ; [tł. Dorota Fałkowska, Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang] ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Europejski, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Other title: Gemeinsame Aufgabe.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina między Rosją a Polską / Danuta Gibas-Krzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999 / Krzysztof Fedorowicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Stosunki polsko-ukraińskie : raport / Antoni Zdzisław Kamiński, Jerzy Kozakiewicz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-067520] (1).
Polska i Ukraina w latach dziewięćdziesiątych : podstawy i płaszczyzny współpracy : wybór materiałów z konferencji polsko-ukraińskiej (25-26 listopada 1996) / pod red. Marka Całki ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086184] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089415] (1).
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie / Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092579] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
  Checked out (1).
Polska, Ukraina, świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114763] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Rynek, Wschodni Partnerzy : zagraniczna informacja rynkowo-towarowa / Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego IKC HZ, 1996-2003. Availability: Copies available for hold on place: [CA-12] (2).
Projekt Ukraina / Marek Ziółkowski. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096868] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Patrząc na Wschód : eseje 1975-2008 / Zdzisław Najder. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051430] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polish-Ukrainian relations 1992-1996 : report / Antoni Z. Kamiński, Jerzy Kozakiewicz ; [transl. from Pol. Maria Chmielewska-Szlajfer]. Publisher: Warszawa : Center for International Relations at the Institute of Public Affairs, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086185] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067521] (1).
Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa / Józef Tymanowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091348] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Ukraina / Tadeusz Krząstek ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Publisher: Warszawa ; Pruszków : Vipart, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Eastern policy of the European Union : role of Poland, case of Ukraine / ed. by Alojzy Z. Nowak [et al.] ; Centre for Europe, University of Warsaw. Publisher: Warsaw : Centre for Europe, University of Warsaw, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093163] (1).
  Copies available for hold on place: [M-061459] (1).
Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy : Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009 / pod red. Marcina Winiarskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Katarzyna Jędraszczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991-2008 : polityka, gospodarka, wojsko, sektor pozarządowy / Piotr Kuspys ; Instytut Studiów Strategicznych. Publisher: Kraków : Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polska polityka wschodnia : materiały z konferencji zorganizowanej w marcu 2008 roku we Wrocławiu / [red., korekta oraz indeks nazwisk Magdalena Jankowska]. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081984] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Pamięć i polityka zagraniczna / [red. Piotr Kosiewski] ; Fundacja im. Stefana Batorego. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083485] (1).
Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim : doświadczenia Polski i Ukrainy / red. Jacek Bednarz. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KuL, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak et al. ; [tł. z jęz. ukr.: Larysa Mykhailivna Bondarczuk ; tł. z jęz. ang.: Łukasz Jabłoński]. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy / red. nauk.: Andrzej Podraza ; Wojciech Gizicki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-107039] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / red. nauk.: Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Nacjonalizm i polityka - casus Ukrainy Zachodniej / Andrzej Gil. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086290] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086289] (1).
Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich / pod red. Jerzego Posłusznego i Petro Steciuka. Publisher: Przemyśl : WSAiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-088561] (1).
Między bezpieczeństwem a tożsamością : rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010) / Mariusz Maszkiewicz. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013. Other title: Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010).Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).

Powered by Koha