Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska i Niemcy : dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku) / Jerzy Krasuski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-040090] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039587] (1).
Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945 / Janusz Sobczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Polska w propagandzie i polityce Trzeciej Rzeszy.Availability: Copies available for hold on place: [M-088400] (1).
Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik / Martin Broszat. Edition: 2 Aufl..Publisher: München : Suhrkamp, cop. 1963. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003399] (1).
Imperatyw pokoju : polityka i wojna w XX wieku / Hans Adolf Jacobsen ; oprac. Mieczysław Tomala ; tł. Roman Dziergwa i Maria Tomczak. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092357] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098053] (1).
Polen : als deutscher Diplomat an der Weichsel / Klaus Reiff. Publisher: Bonn : Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-022219] (1).
Grenzerfahrungen : Jugendliche erforschen deutsch-polnische Geschichte / hrsg. von Alicja Wancerz-Gluza in Zsarb. mit Gabriele Bucher-Dinç ; eingel. von Władysław Bartoszewski und Richard von Weizsäcker ; [Übers. aus dem Poln. Herbert Ulrich, Jolanta Pawłowska]. Publisher: Hamburg : Edition Körber-Stiftung, cop. 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-072197] (1).
Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949 / Mieczysław Stolarczyk. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028419] (1).
ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945 / Włodzimierz T. Kowalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dr. 1965. Other title: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-016573] (1).
Polska - Niemcy : dziesięć wieków zmagania / Zygmunt Wojciechowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1945. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000511] (1).
Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce 1939-1945 / Henryk Batowski. Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-037549] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073350] (1).
Ziemia gromadzi prochy / Józef Kisielewski. Publisher: Warszawa : Pax, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-040962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037599] (1).
Droga do rozbioru Polski 1918-1939 : nowe ustalenia / Karol Grünberg, Jerzy Serczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101444] (1).
Ziemia gromadzi prochy / Józef Kisielewski ; nad ozdobieniem książki pracowali Boratyński Wacław [et al.]. Publisher: Glasgow : Książnica Polska ; Edinburgh : Oliver and Boyd, 1941. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000089] (1).
Polska granica zachodnia : tysiąc lat dziejów politycznych / Gerard Labuda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-100558] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030401] (1).
Zachodnia granica Polski po II wojnie światowej : dokumenty i materiały / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101695] (1).
Zakon Krzyżacki a Polska w średniowieczu : IV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 16 - 22 IX 1973 r., Warszawa : Va Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN 19 - 23 IX 1974 r., Toruń / red. Marian Biskup ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL - RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-051889] (1).
Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932 : XVII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 11-17 VI 1984r., Augsburg / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-075160] (1).
Wewnętrzno-polityczne i międzynarodowe aspekty jedności Niemiec : praca zbiorowa / pod red. K. A. Wojtaszczyka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-052375] (1).
Polska - Niemcy : stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze / Jerzy Krasuski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Willy Brandt i Polska : przezwyciężenie podziału Europy : wystawa Friedrich-Ebert-Stiftung = Willy Brandt und Polen : die Teilung Europas überwinden : eine Austellung der Friedrich-Ebert-Stiftung / Friedrich-Ebert-Stiftung ; [koncepcja, wybór il. i tekstów Mario Bungert ; wstęp Anke Fuchs ; tł. na jęz. pol. Agnieszka Grzybkowska]. Publisher: [Bonn] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. Other title: Przezwyciężenie podziału Europy | Willy Brandt und Polen : die Teilung Europa überwinden.Availability: Copies available for hold on place: [M-081111] (1).
Długa droga na Zachód : pożegnanie z kwestią niemiecką : dyskusja z Adamem Krzemińskim, Robertem Trabą i Klausem Ziemerem / Heinrich August Winkler ; [tł. Adam Peszke]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083412] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083411] (1).
Stereotypy, tożsamość, konteksty : studia nad polską i europejską historią / Hans Henning Hahn ; [przekł. Izabela Drozdowska-Broering et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. Other title: Studia nad polską i europejską historią.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991 : dokumenty dyplomatyczne / red. Włodzimierz Borodziej ; współpr. [oprac. indeksów] Dominik Pick ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Bayerische Löwen - Polnische Adler : auf Gemeinsamen Historischen Spuren. [Bd. 1] / Nina Kozlowski, Ewa Krasińska-Klaputh, Aleksander Menhard. Publisher: München : Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098281] (1).
Ziemia gromadzi prochy / Józef Kisielewski. Source: 100/XX+50 : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 3, 1910-2000 Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015
Miesz(k)ańcy / Andrzej Zawada. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Krzyżowa w cieniu zjednoczenia / Krzysztof Ruchniewicz. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
25 lat niemieckiego zjednoczenia : bilans ćwierćwiecza / pod redakcją Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Ernesta Kuczyńskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Other title: Dwadzieścia pięć lat niemieckiego zjednoczenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Pogłoski o rozbiorze Polski oraz ich reperkusje w Rzeczypospolitej w okresie bezkrólewia 1763-1764 r. / Zofia Zielińska. Source: Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946-Online Access: Click here to access online
Między Ryńskiem a Królewcem : jak rozeszły się drogi Prus Królewskich i Książęcych w obliczu zagrożenia szwedzkiego / Barbara Szymczak. Source: Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha