Your search returned 55 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczeństwo polskie w latach 1989-1994 : zagadnienia polityki społecznej : zbiór opracowań / pod red. Antoniego Rajkiewicza ; Fundacja im. Friedricha Eberta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088861] (1).
Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny / [wybór materiałów Danuta Graniewska]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-013234] (1).
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym : (na przykładzie Polski) / Joanna Dzwończyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Socjalizm a rozwój narodowy / Stanisław Trepczyński, Michał Sadowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-011879] (1).
Labour market flexibility in the wake of EU accession / Marek Bednarski [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-071949] (1).
Polityka społeczna : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Rajkiewicza. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013027] (1).
Polityka społeczna : uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby / [red. nauk.: Mikołaj Latuch, Maria Namysłowska]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-068564] (3).
  Copies available for hold on place: [M-070440] (1).
Zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Przywary i Marka Korony. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011469] (1).
Problemy polityki społecznej / Zdzisława Czyżowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-011677] (1).
Polityka społeczno-gospodarcza Polski Ludowej / Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-015295] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008686] (1).
Zmieniająca się rola państwa / [red. nauk. Stanisława Golinowska ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] ; UNDP. Publisher: Warszawa : UNDP, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-067270] (1).
Polityka społeczna i służby społeczne w PRL / pod red. Jana Rosnera ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-015445] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015446] (1).
Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Bolesława Macieja Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Publisher: Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-074135] (1).
Rozmowy o polityce społeczno-gospodarczej PRL / Paweł Bożyk. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017855] (1).
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Social policies in a time of transformation : papers of a conference held in Cracow April 1-4, 1993 / organized by the Institute of Sociology at the Jagiellonian University Cracow [et al.] ; ed. by Tadeusz Borkowski, Peter C. Seel, Barbara Wagner ; Institute of Sociology, Jagiellonian University Cracow, Chair of Labor Law and Social Policy, Jagiellonian University, Goethe Institute Cracow. Publisher: Kraków : Goethe Institute, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-028197] (1).
Polityka społeczna i ubezpieczenia / pod red. Haliny Worach-Kardas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046861] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Lists:
Przemiany społeczne w Polsce Ludowej : studia / pod red. Adama Sarapaty ; Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009148] (2).
  Copies available for hold on place: [M-029076] (1).
The politics of social policy in East European transitions antecedents, agents, and agenda of reform / Claus Offe. Challenges for Poland of the '90s : the sociological comment / Anna Karwińska. Publisher: Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-029878] (1).
Media lokalne a demokracja lokalna / pod red. Jerzego Chłopeckiego i Rafała Polaka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006103] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Nowe Drogi : czasopismo społeczno-polityczne / KC Polskiej Partii Robotniczej. Publisher: [Warszawa] : KC PPR, 1947-1990. Availability: Copies available for hold on place: [CA-416] (40).
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056205] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108753] (1).
Z problematyki budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego / pod red. Wiesława Skrzydły ; aut. Zdzisław Cackowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-074669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032902] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021544] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Problemy finansowania działalności niematerialnej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Chechlińskiego, Krystyny Szymańskiej-Piotrowskiej ; [aut. J. Chechliński et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-002520] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037973] (1).
Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współprac. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Ekonomia, polityka, społeczeństwo : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr. hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości J. U. we Wrocławiu. Publisher: Opole : Wydaw. Instytut Śląski ; Wrocław : WSZiB, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-049729] (1).
Polityka społeczna w okresie przemian : praca zbiorowa / pod. red. naukową Andrzeja Piekary i Jolanty Supińskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-076536] (1).

Powered by Koha