Your search returned 321 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polens Weg in die Krise : eine politische Soziologie der "Ära Gierek" / Klaus Ziemer. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002989] (1).
Zbigniew Bujak : przepraszam za "Solidarność" / Janusz Rolicki. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1991. Other title: Przepraszam za "Solidarność".Availability: Copies available for hold on place: [M-088542] (1).
Spoko! czyli Kwadratura koła / Jacek Kuroń. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1992. Availability: Copies available for loan: [M-100779] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011815] (1).
Jajakobyły : spowiedź życia Jerzego Urbana / spowiadali i zapisali Przemysław Ćwikliński, Piotr Gadzinowski. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza BGW, [1992]. Availability: Copies available for loan: [M-029804] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011857] (1).
IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 14-20 lipca 1981 : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-068347] (1).
VIII Plenum KC PZPR, 27-28 sierpnia 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Other title: Plenum KC PZPR, 8.Availability: Copies available for hold on place: [M-068388] (1).
VII Plenum KC PZPR : 13-14 czerwca 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068387] (1).
Subsydiarność / red. Dariusz Milczarek . Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Other title: Subsidiarity.Availability: Copies available for loan: [M-044896] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089024] (1).
Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099351] (3).
Od totalitaryzmu do demokracji : pomiędzy "grubą kreską" a dekomunizacją - doświadczenia Polski i Niemiec / red. Paweł Kuglarz ; współpr. Henryk Sułek. Publisher: Kraków : OMP : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098870] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym : (na przykładzie Polski) / Joanna Dzwończyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rewizja historii : wybór publicystyki z "Wolnej Polski" / Konstanty Z. Hanff. Publisher: Poznań : Wers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011336] (2).
Propozycje dla Polski : rządzenie strategiczne / [kol. red. Andrzej Zawiślak et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067939] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000485] (1).
Socjalizm a rozwój narodowy / Stanisław Trepczyński, Michał Sadowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-011879] (1).
Z dziejów politycznych Polski 1944-1984 / Henryk Dominiczak, Ryszard Halaba,Tadeusz Walichnowski ; pod red. Tadeusza Walichnowskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-029107] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088551] (1).
Polska polityka wschodnia / [kierownicy nauk. Stanisław Miklaszewski, Grzegorz Przebinda ; tł. Michał Wawrzonek ; aut.: Jan Nowak Jeziorański et al.]. Publisher: Kraków : "Meritum" : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polska - wybory '89 / układ i wybór Roman Kałuża. Publisher: Warszawa : Wydaw. Andrzej Bonarski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-070156] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011243] (1).
Strategia rozwoju Polski do roku 2020 : synteza = Strategy for the development of Poland up to the year 2020 / [oprac. red.: Maria Stefańska-Matuszyn] ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2000. Other title: Strategy for the development of Poland up to the year 2020.Availability: Copies available for hold on place: [M-089556] (1).
W obronie zdrowego rozsądku / pod red. Marka A. Cichockiego i Tomasza Merty ; [aut.] Marek A. Cichocki [et al.] ; wstęp Jarosław Gowin. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : "Księgarnia Akademicka", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051247] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088874] (1).
Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli Czego nie powiedział minister Widacki / Wojciech Sawicki. Publisher: Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : "Księgarnia Akademicka", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-011018] (1).
Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992 / Ryszard Mojak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Other title: Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Jerzy Ciapała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Polski system polityczny w okresie transformacji / Ryszard Chruściak [et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-089100] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Współczesne teorie państwa / Władysław Szostak. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-074830] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089099] (1).
Nowe uregulowania w polskim prawie konstytucyjnym : (1980-1987) / Jan Galster, Edmund Mizerski, Zbigniew Witkowski. Publisher: Toruń : UMK, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012400] (1).
Almanach polskiej władzy 1989-2002 / [red. Marcin Tchórzewski]. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-011493] (1).
Wódz / Jarosław Kurski. Publisher: Warszawa : Pomost, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-037033] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008838] (1).

Powered by Koha