Your search returned 388 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska w latach 1944-1949 : zarys historii politycznej / Norbert Kołomejczyk, Bronisław Syzdek. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-011194] (1).
Najnowsza historia polityczna Polski. T. 1, 1864-1914 / Władysław Pobóg-Malinowski. Edition: Wyd. 2 przejrz., popr. i uzup. oraz il.Publisher: Londyn : B. Świderski, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-042951] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042949] (1).
Najnowsza historia polityczna Polski : wybór źródeł. Cz. 4, 1945-1948 / [wybór] Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for loan: [M-011091] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011092] (1).
Europa braucht Polen : Begegnungen, Gespräche, Reflexionen / Hans Gerlach. Publisher: Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-022241] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-002776] (1).
Polens Weg in die Krise : eine politische Soziologie der "Ära Gierek" / Klaus Ziemer. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002989] (1).
Sprawozdanie z prac Komisji KC PZPR powołanej dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej. Publisher: Warszawa : [Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej], 1983 (Warszawa : Prasowe Zakłady Graficzne RSW "Prasa"). Availability: Copies available for hold on place: [M-011911] (1).
Polska Partia Robotnicza 1942-1948 / Norbert Kołomejczyk, Marian Malinowski ; Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk Społecznych PZPR. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-037645] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011913] (1).
Kadencja / J. J. Szczepański. Publisher: [Warszawa] : Oficyna Literacka, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021754] (1).
Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska : 1920-1936 / Marek Andrzejewski. Publisher: Gdańsk ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-068386] (1).
Stanowisko partii zgodne z wolą narodu : przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim aktywem partyjnym 19 marca 1968 r. / Władysław Gomułka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-068390] (2).
Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 : (zarys problemu) / Władysław Bartoszewski. Publisher: Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-013349] (1).
Generał Sikorski. 2 / Olgierd Terlecki. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-083079] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011234] (1).
Generał Sikorski. 1 / Olgierd Terlecki. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-043496] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011233] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Walc wiedeński i walec europejski oraz inne interwencje filozoficzno-polityczne / Adam Chmielewski. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-011252] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Rewizja historii : wybór publicystyki z "Wolnej Polski" / Konstanty Z. Hanff. Publisher: Poznań : Wers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011336] (2).
Socjalizm a rozwój narodowy / Stanisław Trepczyński, Michał Sadowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-011879] (1).
Z dziejów politycznych Polski 1944-1984 / Henryk Dominiczak, Ryszard Halaba,Tadeusz Walichnowski ; pod red. Tadeusza Walichnowskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-029107] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088551] (1).
Wybrane problemy socjalistycznej rodziny : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-070859] (1).
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Spolecznych. Instytut Politologii. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006970] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077031] (1).
Historia polityczna Polski odrodzonej 1918-1980 : (wybór materiałów i dokumentów). Cz. 1, 1918-1939 / wyboru dokonał Marian Eckert. Publisher: Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-082007] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011903] (1).
Historia ustroju i prawa Polski Ludowej / Marian Kallas, Adam Lityński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021287] (7).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r. / do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Boguslaw Polak ; Politechnika Koszalińska. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1999. Other title: Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 1918 r..Availability: Copies available for hold on place: [M-011190] (1).
Ruch ludowy na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce Ludowej : materiały sesji popularnonaukowej w Koszalinie zorganizowanej przez Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL, przy współudziale Komisji Historycznych WK ZSL w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze w dniach 13-14 XI 1970 roku / pod red. Zygmunta Hemmerlinga ; Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL. Publisher: [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-011260] (1).
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Tadeusz Fuks [et al.]. Publisher: Warszawa : PWN, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-012096] (1).
O rząd i granice : walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej / Stanisław Zabiełło. Edition: Wyd. 3 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-008725] (3).
  Copies available for hold on place: [M-011056] (1).
Parlamentarzyści mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej / Janusz Fałowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Publisher: Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045075] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
W obronie zdrowego rozsądku / pod red. Marka A. Cichockiego i Tomasza Merty ; [aut.] Marek A. Cichocki [et al.] ; wstęp Jarosław Gowin. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : "Księgarnia Akademicka", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051247] (3).
  Copies available for hold on place: [M-088874] (1).
O wschodnich problemach Polski : wybór pism / Włodzimierz Bączkowski ; wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Jacek Kloczkowski i Paweł Kowal. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076179] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079549] (1).

Powered by Koha