Your search returned 152 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 1981-1985 : wybrane problemy / Władysław Baka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-071948] (1).
800 dni : szok kontrolowany / Leszek Balcerowicz ; zapisał Jerzy Baczyński ; współpraca Jerzy Koźmiński. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1992. Other title: Osiemstet dni.Availability: Copies available for loan: [M-091781] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067028] (1).
VII Plenum KC PZPR : 13-14 czerwca 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068387] (1).
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Gospodarka w punkcie zwrotnym / Andrzej K. Koźmiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-069886] (1).
Zasada równowagi gospodarczej / Tadeusz Skoczny ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065822] (1).
Po wielkim skoku / Waldemar Kuczyński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-056929] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009453] (1).
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Lisa. Publisher: Kraków : Wydaw. i Drukarnia "Secesja", 1996. Availability: Copies available for loan: [MA-005770] (8).
  Copies available for hold on place: [M-044840] (1).
Studia nad reformowaną gospodarką : aspekty instytucjonalne / red. nauk. Marek Okólski, Urszula Sztanderska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-011365] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska w Europie a gospodarcza polityka narodowa / Zygmunt Królak. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-052351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098792] (1).
Propozycje dla Polski : rządzenie strategiczne / [kol. red. Andrzej Zawiślak et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067939] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000485] (1).
Socjalizm a rozwój narodowy / Stanisław Trepczyński, Michał Sadowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-011879] (1).
Potencjał rozwojowy Polski w epoce globalizacji / [red. Marian Szczęśniak, Małgorzata Wieteska-Rostek] ; Forum Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : LAM, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098791] (1).
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089018] (1).
Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / Grzegorz W. Kołodko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-011362] (1).
Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-101521] (1).
Polityka gospodarcza PRL : wybrane problemy / pod red. Janusza Górskiego i Mieczysława Kabaja. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Other title: Polityka gospodarcza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-011454] (1).
Kształtowanie procesu rozwoju : racjonalność i manowce polityki / Józef Pajestka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-062647] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011483] (1).
Zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Przywary i Marka Korony. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-011469] (1).
Stabilizacja a rozwój gospodarczy w procesie transformacji systemowej : przypadek Polski i Japonii / Paweł Bożyk, Ken Morita. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-086329] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089560] (1).
Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej : fazy rozwoju / Andrzej Karpiński. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006390] (1).
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin / Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : MWSE, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096685] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097708] (1).
Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej / Edward Łukawer. Publisher: Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097711] (1).
Gospodarka Polski Ludowej : 1944-1955. 1 / pod red. Janusza Kalińskiego i Zbigniewa Landaua. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-037131] (3).
Polityka społeczno-gospodarcza Polski Ludowej / Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-015295] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008686] (1).
Zmieniająca się rola państwa / [red. nauk. Stanisława Golinowska ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] ; UNDP. Publisher: Warszawa : UNDP, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-067270] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rozmowy o polityce społeczno-gospodarczej PRL / Paweł Bożyk. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017855] (1).
Drogi rozwoju gospodarczego Polski Ludowej / Ryszard Cheliński. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-017864] (1).

Powered by Koha