Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Spotkania z historią / Janusz Tazbir. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Iskry, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-021757] (1).
Orawą... Podhalem... Spiszem... : gawęda krajoznawcza / Jerzy Młodziejowski. Publisher: Warszawa : Sport i Turystyka, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-027029] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010920] (1).
Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-035980] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013537] (1).
Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011447] (1).
Kultura Polski : ilustrowane wypisy źródłowe / Kazimierz Hartleb, Artur Bardach, Franciszek Bielak. Publisher: Kraków : Wiedza-Zawód-Kultura, 1948. Availability: Copies available for hold on place: [M-071409] (1).
Swojski Kraków / Michał Rożek. Publisher: Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007319] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100235] (1).
Miłość staropolska : wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku / Zbigniew Kuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-032912] (1).
W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich / Wojciech Herbaczyński. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-034113] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034112] (1).
Żydowskie gminy wyznaniowe / [rada red. Jan A. Choroszy et al.]. Publisher: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-044136] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035701] (1).
Tatarzy polscy : dzieje, obrzędy, legendy, tradycje / Borawski Piotr, Aleksander Dubiński. Publisher: Warszawa : Iskry, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-082786] (5).
  Copies available for hold on place: [M-074174] (1).
Gawędy o Warszawie / Franciszek Galiński ; [przedm. i przypisami opatrzył Kazimierz St. Michalewicz]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-073395] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037591] (1).
Polski rok obrzędowy / tekst Janusz Kamocki ; fot. Jacek Kubiena. Publisher: Kraków : "Universitas", cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054488] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109304] (1).
Krakowskie podania, legendy i zwyczaje : fikcja-mity-historia / Julian Zinkow. Edition: Wyd. 3 uaktual. i uzup.Publisher: Kraków : Verso, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 82] (1).
Polskie stroje ludowe / Elżbieta Piskorz-Branekova. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Polskie stroje ludowe. Cz. 2 / Elżbieta Piskorz-Branekova. Publisher: Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Polskie stroje ludowe. Cz. 3 / Elżbieta Piskorz-Branekova. Publisher: Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego / Adam Moszczeński ; z przedm. Henryka Mościckiego. Publisher: Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1905 (Kraków : Druk. W. L. Anczyca i Sp.). Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000939] (1).
Życie codzienne i niecodzienne w przedwojennej Polsce / Maja i Jan Łozińscy. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-097734] (1).
Historia polskiego smaku : kuchnia, stół, obyczaje / Maja i Jan Łozińscy ; wybór zdj. Maja i Jan Łozińscy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-109297] (1).
Lato w mieście : różne oblicza kultury / pod red. nauk. Róży Goduli-Węcławowicz ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku / Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109285] (1).
Krakowskie i jurajskie (wybór) podania, legendy, zwyczaje / Julian Zinkow. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Platan", 1994. Other title: Krakowskie i jurajskie podania, legendy, zwyczaje.Availability: Copies available for hold on place: [M-091454] (1).
Świat Łemków : etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie / Andrzej Karczmarzewski. Publisher: Rzeszów : Libra PL, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-109302] (1).
Przegląd krakowskich tradycyj, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów, i właściwości / podał Józef Łepkowski ; [słowo wstępne Karolina Grodziska]. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2018. Other title: Przegląd krakowskich tradycji, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów, i właściwości.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Human burials with horses in Prussia and Sudovia in the first millennium of our era / Jan Jaskanis. Source: Archaeological research on North-Eastern Poland and East Europe Białystok : [Białostockie Towarzystwo Naukowe], 1966Source: Acta Baltico-Slavica : [rocznik poświęcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej] Białystok : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1964-
Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).

Powered by Koha