Your search returned 3645 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Naród, państwo, władza : wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię / [redakcja naukowa Antoni Dudek, Bogdan Szlachta ; opracował zespół w składzie: Barbara Bankowicz, Włodzimierz Bernacki, Antoni Dudek, Michał Jaskólski, Jacek Majchrowski, Bogdan Szlachta, Jan Wiszniewski]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "AUREUS" : przy współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-084159] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088508] (1).
Polska w latach 1944-1949 : zarys historii politycznej / Norbert Kołomejczyk, Bronisław Syzdek. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-011194] (1).
Polska i Niemcy : dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku) / Jerzy Krasuski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-040090] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039587] (1).
Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945 / Janusz Sobczak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1988. Other title: Polska w propagandzie i polityce Trzeciej Rzeszy.Availability: Copies available for hold on place: [M-088400] (1).
Duszpasterstwo więzienne w Polsce : zarys historyczny / Krystian Bedyński. Publisher: Warszawa : First Business College, [post 1994]. Availability: Copies available for hold on place: [M-011071] (1).
Polens Weg in die Krise : eine politische Soziologie der "Ära Gierek" / Klaus Ziemer. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002989] (1).
Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w "Okręgu Warty" / Jerzy Marczewski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-039552] (1).
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945) / Włodzimierz T. Kowalski. Edition: Wyd. 5, poszerz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-011039] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088430] (1).
"Obowiązek niemieckiego biskupa" : duchowieństwo niemieckie i okupacja Polski 1939-1945 / Wojciech Borowski. Publisher: Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-011038] (1).
Cichociemni / Jędrzej Tucholski. Edition: Wydanie II uzupełnione.Publisher: Warszawa : "Pax", 1985. Availability: Copies available for loan: [M-011199] (1).
Przed i po maju / Marian Romeyko ; [przedm., oprac. i przypisy red. Konrad Bugajak]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-011066] (1).
Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej : zarys dziejów politycznych / Adam Próchnik (Henryk Swoboda). Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-078121] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070037] (1).
Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 / Jan Tomicki ; Instytut Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-035618] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039613] (1).
Polska Partia Robotnicza 1942-1948 / Norbert Kołomejczyk, Marian Malinowski ; Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk Społecznych PZPR. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-037645] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011913] (1).
Bolesław Chrobry : zarys dziejów politycznych i wojskowych / Andrzej Feliks Grabski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-011202] (1).
Myśli o dawnej Polsce / Paweł Jasienica. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-027044] (2).
Nie od razu Kraków rozkopano / Jan Adamczewski. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-027310] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070058] (1).
Polska Piastów / Paweł Jasienica. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-088534] (1).
History of Poland / by Aleksander Gieysztor [et al. ; transl. from the Pol. Krystyna Cękalska et al.]. Edition: 2nd ed.Publisher: Warszawa : PWN - Polish Scientific Publishers, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088556] (1).
Ziemia mówi o Piastach / Jerzy Gąssowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-070060] (1).
Ziemia limanowska / [Jan Bobro, Adam Wojs] ; Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-011004] (1).
Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w. / Józef Andrzej Szwagrzyk. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-039746] (1).
Zbiory i prace dotyczące emigracji i Polonii w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej w Toruniu : informator / [oprac. Mirosław Adam Supruniuk ; aut. i współaut. Anna Bogłowska et al.] ; Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Publisher: Toruń : Wydaw. UMK, 1999. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-013350] (1).
Stanowisko partii zgodne z wolą narodu : przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim aktywem partyjnym 19 marca 1968 r. / Władysław Gomułka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-068390] (2).
Czego nie ma w podręcznikach... / zespół redakcyjny "Suplement". Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego", 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011223] (1).
Zalecenia Komisji UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec do spraw podręczników szkolnych w zakresie historii i geografii / red.: Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak ; przedm. Władysław Markiewicz ; Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-028416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011221] (1).
Polsko-francuskie związki literackie / Zygmunt Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-011200] (1).
VI Plenum KC PZPR, 25 listopada i 15 grudnia 1987 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1988. Other title: Plenum KC PZPR, 6.Availability: Copies available for hold on place: [M-068393] (1).
X Plenum KC PZPR : 20-21 grudnia 1988 r., 16-18 stycznia 1989 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011888] (1).
VIII Plenum KC PZPR, 27-28 sierpnia 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Other title: Plenum KC PZPR, 8.Availability: Copies available for hold on place: [M-068388] (1).

Powered by Koha