Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka rozwoju handlu zagranicznego w Polsce / red. nauk. Oli Havrylyshyn, Dariusz Rosati ; Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Bank Światowy. Publisher: Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, [ca 1990]. Availability: Copies available for loan: [M-012600] (1).
Problemy handlu międzynarodowego 1996 : materiały z IV Konferencji Naukowej : Kraków, październik 1996 / pod red. Klemensa Budzowskiego i Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego.. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-016596] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074051] (1).
Organizacyjne i ekonomiczne problemy eksportu budownictwa / Henryk Wasążnik ; Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego. Publisher: Warszawa : Ośrodek Wydawniczy "Orgbud", 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012564] (1).
Wielkie organizacje gospodarcze w handlu zagranicznym / Józef Najdek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012646] (1).
Rozwój eksportu Makroregionu Południowego jako rezultat restrukturyzacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-012546] (1).
Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi : (synteza) / Andrzej Kupich (kierownik zespołu) [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-042950] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065930] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
  Checked out (1).
Podstawowe problemy restrukturyzacji handlu zagranicznego makroregionu południowego : konferencja naukowa zorganizowana przy współudziale Izby Gospodarczej Eksporterów Importerów Województwa Katowickiego ; [materiały konferencyjne pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-012551] (1).
Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego / Klemens Budzowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-060370] (15).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (1).
  Damaged (1).
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a transport samochodowy / Paweł Lesiak ; Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087577] (1).
Ekonomika handlu zagranicznego : materiały do ćwiczeń / Jowita Świerczyńska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-034363] (51).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Integracja gospodarcza krajów socjalistycznych a handel zagraniczny Polski / Stanisław Polaczek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-008712] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Tendencje i perspektywy polskiego handlu zagranicznego / Tomasz Bartoszewicz, Jan Monkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Interpress, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011595] (1).
Modele pośredniego kierowania gospodarką planową w sterowaniu handlem zagranicznym / Witold Trzeciakowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017856] (1).
Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski / Bronisław Wojciechowski. Publisher: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-017862] (1).
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Other title: Polska i społeczeństwo w dwudziestym pierwszym wieku.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-025488] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Badań Wspólnot Europejskich. Publisher: Warszawa : CBWE IKiCHZ, 1991-2011. Online Access: Nr 1-6 (2011) Availability: Copies available for hold on place: [CA-1268] (20).
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078100] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny Małopolski : metodologia badań oraz analiza obrotów w latach 2000-2004 / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński. Publisher: Kraków : Departament Gospodarki i Infrastruktury. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, [post 2005]. Availability: Copies available for loan: [M-036428] (4).
Polska twój partner gospodarczy / [Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego]. Edition: Wyd. 4 zaktualiz. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-000486] (1).
Foreign direct investment and host country regional export performance : evidence from Poland / Arjun A. Bedi, Andrzej Cieślik. Publisher: Warsaw : Olympus - Centre for Education and Business Development, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-028599] (1).
EU accession and Poland's external trade policy / Maryla Maliszewska, Jan J. Michałek & Alasdair Smith. Publisher: Warsaw : Olympus - Centre for Education and Business Development, 1999. Other title: European Union accession and Poland's external trade policy.Availability: Copies available for hold on place: [M-028592] (1).
World trade 2005-2006 / Elżbieta Małgorzata Jagiełło. Publisher: Warsaw : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-029876] (1).
Transformacja handlu zagranicznego w Polsce : ewolucja polityki handlu zagranicznego a funkcjonowanie przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową zorganizowaną w dniach 21-22 września 1998 roku / red. nauk. Marian Gorynia, Jerzy Schroeder. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-000429] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029922] (2).
Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego : analiza / [Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. Publisher: Warszawa : UKIE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075221] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030346] (1).
Handel zagraniczny Małopolski 2005 / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński. Publisher: Kraków : Departament Gospodarki i Infrastruktury. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045788] (2).

Powered by Koha