Your search returned 74 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wokół traktatów Polska-Niemcy. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-070278] (1).
Polska granica zachodnia 1918/9-1945 / Wiesław Dobrzycki ; Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Publisher: Warszawa : P. A. Interpress, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-013348] (1).
Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej : (1949-1966) / Jerzy Sułek. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1969. Other title: Stanowisko rządu Niemieckiej Republiki Federalnej wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-018280] (1).
Odrodzona Polska wśród sąsiadów : 1918-1921 / red. nauk. Andrzej Koryn. Publisher: Warszawa : Instytut Historii PAN ; Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088367] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Udział Polski w konferencji "2+4" : aspekty prawne i proceduralne / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-083551] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089078] (1).
Stosunki polsko-radzieckie 1918-1919 / Weronika Gostyńska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Stosunków Polsko-Radzieckich. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-040025] (1).
Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 2, 1919-1921 / oprac. Witold Stankiewicz, Andrzej Piber ; zespół red. Halina Janowska [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-009668] (1).
Wolni z wolnymi, równi z równymi : Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta. Publisher: Kraków : "Arcana", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101646] (1).
Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Teofil Bielecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, cop. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-013479] (1).
Roosevelt a sprawa polska / Longin Pastusiak. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-083367] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088488] (1).
Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1919 / Henryk Jabłoński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-010666] (1).
Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Od podwody do czołga : wspomnienia wojenne 1918-1945 / Stanisław Maczek. Edition: Wyd. 1 krajowe na podst.: S. Maczek, Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945, Tomar Publishers, Edinburgh 1961.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1990. Availability: Copies available for loan: [M-056492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026974] (1).
Konflikt polsko-czeski, 1918-1921 / Marek Kazimierz Kamiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej : 1939-1945 / Jacek Tebinka. Publisher: Warszawa : "Neriton" : Instytut Historii PAN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092358] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088422] (1).
Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert : Analysen - Quellen - didaktische Hinweise / Ursula A. J. Becher, Włodzimierz Borodziej, Robert Maier (Hrsg.). Publisher: Hannover : Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072953] (1).
Patrząc na Niemcy : od wrogości do porozumienia : 1945-1991 / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074681] (1).
Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-028772] (1).
Moja służba w wojsku polskim 1917-1939 / Stanisław Kopański. Publisher: Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas", 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-029299] (1).
ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945 / Włodzimierz T. Kowalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, dr. 1965. Other title: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941-1945.Availability: Copies available for hold on place: [M-016573] (1).
Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2 / Roman Dmowski ; koment. opatrzył Tomasz Wituch. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-073465] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073466] (1).
Warszawa w obronie Rzeczypospolitej : czerwiec-sierpień 1920 / Marian Marek Drozdowski. Publisher: Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf" : Instytut Historii PAN, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-083904] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036352] (1).
Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933 / Alfons Klafkowski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, dr. 1959. Availability: Copies available for loan: [M-036720] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036719] (1).
Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919) / Aleksy Deruga ; Polska Akademia Nauk. Zakład Stosunków Polsko-Radzieckich. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-092224] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037280] (1).
Bonn rzecznikiem niepokoju : roszczenia terytorialne rządu NRF / [red. Joanna Kruczyńska]. Publisher: Poznań ; Warszawa : Wydawnictwo Zachodnie, 1961. Availability: Copies available for loan: [M-037593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037592] (1).
Granica polsko-niemiecka po II wojnie światowej / Alfons Klafkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-044120] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042096] (1).
Na granicznych rubieżach / Wacław Kazimierz Kasztelan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-043519] (1).
Polskie lata 1919-1920. T. 2, Sąd Boży / Bohdan Skaradziński. Publisher: Warszawa : Volumen, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-062773] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043414] (1).
Polskie lata 1919-1920. T. 1, Polski rok 1919 / Bohdan Skaradziński. Publisher: Warszawa : Volumen, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-062816] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043783] (1).

Powered by Koha