Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Spór o Polskę 1989-99 : wybór tekstów prasowych / wstęp, wybór i układ Paweł Śpiewak. Publisher: Warszawa : PWN, 2000. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Najnowsza historia Polski. [3], 1980-2002 / Wojciech Roszkowski. Edition: Pełne wyd.Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049619] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030557] (1).
The making of regions in post-socialist Europe - the impact of culture, economic structure and institutions : case studies from Poland, Hungary, Romania and Ukraine. Vol. 1 / Melanie Tatur (ed.). Publisher: Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [M-015728] (1).
The making of regions in post-socialist Europe - the impact of culture, economic structure and institutions : case studies from Poland, Hungary, Romania and Ukraine. Vol. 2 / Melanie Tatur (ed.). Publisher: Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-015729] (1).
Polska'96 : informator / [red. Dymitr Mandżunowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress Polska Agencja Informacyjna, 1996. Other title: Poland'96 : guide | Polen : information.Availability: Copies available for hold on place: [M-029847] (1).
Dekady : 1985-1994 / Piotr Kendziorek, Dominika Wielowieyska. Publisher: Warszawa : Oficyna Imbir : Agencja Autorska Zetzet, 2006. Other title: 1985-1994.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Dekady : 1995-2005 / August Grabski, Agata Nowakowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Imbir : Agencja Autorska Zetzet, 2006. Other title: 1995-2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101520] (1).
Lists:
Wyższe sfery / Janusz Atlas ; [il. Alicja Lasoń-Długosz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo ROK Corporation, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-036735] (1).
III Rzeczpospolita : raport specjalny / Andrzej Chwalba. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. Other title: Trzecia Rzeczpospolita : raport specjalny.Availability: Copies available for loan: [M-023048] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Arkana, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045091] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska od 1939 do czasów obecnych / [aut. tekstów wiodących Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2008. Other title: Historia Polski : Polska od 1939 do czasów obecnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
O naprawę III Rzeczypospolitej / pod redakcją Aleksandra Nelickiego ; Instytut Spraw Publicznych. Program Reformy Administracji Publicznej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Platan, 1998. Other title: O naprawę Trzeciej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for hold on place: [M-049744] (1).
Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Other title: Demokratyzacja w Trzeciej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for loan: [M-059072] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001 / Antoni Dudek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Wydaw. Arkana, 2004. Other title: Pierwsze lata Trzeciej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for hold on place: [M-055571] (1).
Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych / Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska w XXI Wieku" przy Prezydium PAN. Publisher: Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. Oddział, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-061689] (1).
Konserwatyzm po komunizmie / Rafał Matyja. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
O nową Polskę / red. Janusz Kowalski, Rafał Zgorzelski ; Jacek Bartyzel [et al.]. Publisher: Opole : Stowarzyszenie Stop Korupcji, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-063927] (1).
Polska i Rada Europy 1990-2005 / pod red. Hanny Machińskiej ; [tł. Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989-2009 : zarys składu osobowego władzy publicznej w Polsce na dzień 24 sierpnia 2009 r. / Paweł Kaleta. Publisher: Zabrze : Paweł Kaleta, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-093779] (1).
Polskie kino dokumentalne 1989-2009 : historia polityczna / pod red. Agnieszki Wiśniewskiej ; [oprac. haseł Jakub Majmurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111340] (1).
Drogi do wolności - drogi do wspólnej Europy 1945-2007 / pod red. Jerzego Eislera ; Antoni Dudek [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Lecha Wałęsy, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-079046] (1).
Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej / Andrzej Stelmachowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Spory o historię 2000-2011 / Paweł Machcewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Historia polityczna Polski 1989-2012 / Antoni Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-095031] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Das neue Polen in Europa : Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft / Franz Merli, Gerhard Wagner (Hrsg.). Publisher: Innsbruck, [etc.] : Studien Verlag, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-097151] (1).
  Copies available for hold on place: [M-096727] (1).
Czas odzyskany : fotografia prasowa = Recovered time : press photography / Mieczysław Michalak ; [red. Marcin Grabski, Olga Rutkowska ; przekł. Andrzej Rossa]. Publisher: Wrocław : "Via Nova", cop. 2007. Other title: Recovered tome : press photography.Availability: Copies available for loan: [M-097287] (2).
  Copies available for reference: [CZ 77] (1).
25 lat Konkurencyjnej Polski. T. 1 / [konsult. pracy zbiorowej Tomasz Nałęcz ; red. prowadząca Iwona Kasprzak-Ciesielska]. Publisher: Poznań : Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2014. Other title: Dwadzieścia pięć lat Konkurencyjnej Polski.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wystawa Konkurencyjna Polska. T. 2 / [konsult. pracy zbiorowej Tomasz Nałęcz ; red. prowadząca Iwona Kasprzak-Ciesielska]. Publisher: Poznań : Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Budowanie instytucji państwa 1989-2001 : w poszukiwaniu modelu / pod red. Ireny Jackiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-105389] (1).

Powered by Koha