Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych / Przemysław Waingertner. Publisher: Łódź : Ibidem, 1999. Other title: Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach współczesnych.Availability: Copies available for hold on place: [M-088632] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Spolecznych. Instytut Politologii. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006970] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077031] (1).
I do szabli... : Polska i Węgry : punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980-1981 / János Tischler ; przekł. Botond Héjj. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-073972] (1).
Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925 / Józef Łaptos. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008868] (1).
Austria w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Bogdan Koszel. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092921] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Die Bonnerdeutschlandpolitik 1969-1979 in der polnischen Publizistik / von Dieter Bingen ; hrsg vom Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen. Publisher: Frankfurt am Main : Alfred Metzner Verl., 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-022199] (1).
Teatr władzy lokalnej / Joanna Śmigielska. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
W obliczu wojny : z prasy polskiej 1939 roku / wybór i oprac. red. miesięcznika "Znak". Publisher: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-029117] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027513] (1).
Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 / Wiesław Śladkowski ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-028963] (1).
Polska a "biała" Rosja : (od listopada 1918 do kwietnia 1920 r.) / Adolf Juzwenko ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-074654] (1).
Polska - kraj który zadziwia : wyniki konkursów zagranicznych Polskiego Radia / [oprac.: Stefania Dzięciołowska et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-037941] (1).
Listy do M. F. Rakowskiego : listopad, grudzień 1982 / [wybór i przedm. Mieczysław F. Rakowski]. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-039774] (1).
"Noch ist Polen nicht verloren" : das historische Denken der Polen / Krzysztof Ruchniewicz. Publisher: Berlin : Lit Verlag, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-041695] (1).
Elementy socjotechniki "Solidarności" / Lesław Wojtasik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-080609] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043077] (1).
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
  Checked out (1).
Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków : poglądy i opinie z lat 1945-1948 / Edmund Dmitrów. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-067869] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067870] (1).
Nie wszyscy byli odwróceni : wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL / Joanna Pyszny. Publisher: Wrocław : nakł. autora, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-067860] (1).
Sprawa niemiecka nadal otwarta...? / Kazimierz Kąkol. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-075179] (1).
Upiorna dekada : trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948 / Jan Tomasz Gross. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-053552] (1).
Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej / pod red. Zygmunta Woźniczki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Other title: Śląska codzienność po II wojnie światowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-097736] (1).
Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956 / Przemysław Wójtowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101737] (1).
Od Shoah do "Strachu" : spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych / Piotr Forecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Opinia publiczna byłej dzielnicy pruskiej wobec polskiego ruchu narodowego w rejencji opolskiej (1921-1939) / Marek Masnyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Na drodze do niepodległości : prasa krakowska wobec Legionów Polskich podczas I wojny światowej (1914-1918) / Jerzy M. Seniów. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-082400] (1).
"My prawdziwi Górnoślązacy..." : studium etnologiczne / Marian Grzegorz Gerlich ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-109305] (1).
Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej : od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej / Barbara Stoczewska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089851] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (2).
Między bezpieczeństwem a tożsamością : rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010) / Mariusz Maszkiewicz. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013. Other title: Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010).Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Postawy i poglądy : z doświadczeń ideowych dwudziestopięciolecia / Andrzej Micewski. Publisher: Warszawa : Biblioteka ODISS, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-091554] (1).
Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec / Bronisław Pasierb. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-092319] (1).

Powered by Koha