Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Warszawa w powstaniu listopadowym / Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-040112] (1).
Historia Polski. T. 2, 1764-1864. Cz. 2, 1795-1831 / pod red. Stefana Kieniewicza i Witolda Kuli ; oprac.: W. Długoborski [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006538] (1).
Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego / Jerzy Łojek. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-091397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010798] (1).
Niemcy a powstanie listopadowe : sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831 : zagadnienia wybrane / Henryk Kocój. Publisher: Warszawa : "Pax", 1970. Availability: Copies available for loan: [M-036423] (1).
  Copies available for hold on place: [M-019743] (1).
Powstanie listopadowe 1830-1831 : geneza, uwarunkowania, bilans, porównania / pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej ; Pol. Tow. Historyczne, Kom. Nauk Historycznych PAN, Inst. Badań Literackich PAN. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Nar. im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1983. Availability: Copies available for loan: [MA-008082] (2).
  Copies available for hold on place: [M-024272] (1).
Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego / Stefan Majchrowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-101985] (1).
  Copies available for hold on place: [M-026989] (1).
Dziennik z lat 1831-1834 / Szymon Konarski ; przygot. do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow. Publisher: Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-028905] (1).
Pamiętnik dowódcy rakietników konnych / Józef Jaszowski ; przedm. poprzedził Jerzy Łojek. Publisher: Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-029585] (1).
Odgłosy nocy listopadowej na Śląsku / Zdzisław Janeczek, Henryk Kocój. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-101974] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032666] (1).
Generalicja powstania listopadowego / Marek Tarczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-057214] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033005] (1).
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. 2 / Maurycy Mochnacki ; opracował i przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-042811] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032991] (1).
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. 1 / Maurycy Mochnacki ; oprac. i przedm. poprzedził Stefan Kieniewicz. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-000647] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033157] (1).
Powstanie Listopadowe 1830-1831 : dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania / pod red. Władysława Zajewskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-036776] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033136] (1).
Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego / Zdzisław Gołba ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich., Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-074646] (1).
Wojna polsko-ruska 1831 r. / oprac. A. K. Puzyrewski. Publisher: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-035843] (1).
Grochów 1831 / Wiesław Majewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. Other title: Grochów tysiąc osiemset trzydzieści jeden.Availability: Copies available for hold on place: [M-074336] (1).
Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego / Stefan Majchrowski. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-036948] (1).
Artyleria Królestwa Polskiego 1815-1831 / Roman Łoś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-037169] (1).
Generacja powstańcza 1830-1831 : o przemianach w świadomości Polaków XIX wieku / Alina Barszczewska-Krupa. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-073394] (1).
Polska 1586-1831 / [aut. tekstów wiodących Janusz Tazbir, Jacek Staszewski, Tomasz Kizwalter]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2007. Other title: Historia Polski : Polska 1586-1831.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej / Józef Święcicki ; oprac. i wstępem poprzedził Robert Bielecki. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-027829] (1).
Wybór pism / Maurycy Mochnacki ; oprac. St. Krzemiński. Publisher: Jerozolima : Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000632] (1).
Warszawa w powstaniu listopadowym / Tadeusz Łepkowski. Edition: Wyd. 2. przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-062999] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002662] (1).
Powstanie Listopadowe / Artur Śliwiński. Edition: Wyd. nowe.Publisher: Londyn : Wydaw. Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1946 (London : Print. by Keliher, Hudson & Kearns). Availability: Copies available for hold on place: [M-030165] (1).
Watykan wobec powstania listopadowego / Mieczysław Żywczyński. Edition: Wyd. 2 [i.e. 1 powojenne].Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-056514] (1).
Generał Dezydery Chłapowski : 1788-1879 / Andrzej Syta. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-058857] (1).
  Copies available for hold on place: [M-058856] (1).
Jakobini polscy : powieść z czasów rewolucyi 1830 r. / Jan Czyński. Publisher: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1907. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000988] (1).
Pisma krytyczne i polityczne. T. 2 / Maurycy Mochnacki ; wstęp Zbigniew Przychodniak ; wybór i oprac. Jacek Kubiak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-065482] (1).
Polacy a Rosjanie : materiały z konferencji "Polska - Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń", Warszawa-Płock 14-17 maja 1998 r. = Polâki i russkie : materialy konferencii "Pol'ša-Rossiâ. Rol' nacional'nyh vosstanij v formirovanii predstavlenij drug o druge", Varšava-Plock 14-17 maâ 1998 g. / pod red. naukową Tadeusza Epszteina ; Instytut Historii PAN. Publisher: Warszawa : "Neriton", 2000. Other title: Polâki i russkie.Availability: Copies available for hold on place: [M-091782] (1).
Powstańcy polscy z 1831 roku, internowani w twierdzy gdańskiej na Biskupiej Górce / Stanisław Mikos. Source: Rocznik Gdański : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku Gdańsk : nakł. TPNiS, 1927-

Powered by Koha