Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zatrudnienie i bezrobocie : dynamika, struktura i polityka państwa / Walentyna Kwiatkowska [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Zatrudnienie i bezrobocie.Availability: Copies available for loan: [M-047638] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065927] (1).
Labour market flexibility in the wake of EU accession / Marek Bednarski [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-071949] (1).
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską / Zenon Wiśniewski (red.) ; Edward Dolny, Monika Maksym, Janusz Meller. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072701] (1).
Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-021790] (1).
Przestrzenne aspekty zatrudnienia / Tadeusz Szumlicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-070149] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska ; oprac. Stanisława Golinowska, Michał Boni, Lucyna Nowak]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075081] (3).
  Copies available for hold on place: [M-029874] (1).
Procesy dostosowawcze na rynku pracy jako czynnik konsolidacji reform rynkowych w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : CASE, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031685] (1).
Pomoc publiczna ukierunkowana na zatrudnienie : próba identyfikacji i szacunki / Wiesław Karsz. Publisher: Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031698] (1).
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Zatrudnienie społecznie racjonalne : propozycja współdziałania / Michał Olędzki. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-038118] (1).
Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata, Jarosław Pichla. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Elastyczne formy pracy : poradnik dla pracodawców / [aut. Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; słowo wstępne Cecylia Sadowska-Snarska]. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Równowaga praca - życie - rodzina / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108800] (1).
Lists:
Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej : poradnik dla psychologów, doradców zawodowych i personalnych / red. nauk. Michał Skarzyński. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Elastyczne formy pracy : szanse i zagrożenia / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Co zrobić, aby więcej Polaków pracowało? / [aut.: Wiktor Wojciechowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-065022] (4).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Jerzy Drążkiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083826] (1).
Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. naukowa Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 31 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Agata Szydlik-Leszczyńska. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106986] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106171] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and empirical studies / Małgorzata Dobrowolska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Deregulacja polskiego rynku pracy / Kazimierz W. Frieske (red.) ; [aut.: Stanisława Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-098666] (1).
Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy / [red. Anna Kamińska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-098849] (1).
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce / Elżbieta Kryńska (red.) ; aut.: Elżbieta Kryńska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-088785] (1).
Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-103057] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha