Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rolnictwo polskie w aspekcie integracji ze Wspólnotami Europejskimi / Walenty Poczta ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Rolnictwo polskie a integracja europejska.Availability: Copies available for hold on place: [M-065901] (1).
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna Mączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007224] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097582] (1).
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-065807] (1).
Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski / Waldemar Guba, Władysław Piskorz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-097270] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097709] (1).
Polityka rolna WE, USA i Nowej Zelandii / Andrzej Kwieciński, Franciszek Tomczak ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Polityka rolna Wspólnot Europejskich, USA i Nowej Zelandii.Availability: Copies available for loan: [M-044981] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065908] (1).
Implications of CAP reforms for Poland / Waldemar Guba, Władysław Piskorz ; [Office of the Committee for European Integration]. Publisher: Warsaw : OCEI. Department of Social Communication and European Information : Ministry of Agriculture and Rural Development. Department of European Integration, 2002. Other title: Implications of Common Agricultural Policy reforms for Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-028045] (1).
Integracja rolnictwa EWG / Michał Chęciński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1968. Other title: Integracja rolnictwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.Availability: Copies available for loan: [M-029535] (1).
Wspólna Polityka Rolna : wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej / Małgorzata Pawlonka, Magdalena Trojanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Wpływ dopłat bezpośrednich i innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rynki rolno-spożywcze : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Gburczyka ; aut. Łucja Chudoba [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączania się Polski do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : synteza / Alina Sikorska. Publisher: Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097580] (1).
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061685] (6).
  Copies available for hold on place: [M-101665] (1).
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061453] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101666] (1).
Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061456] (4).
  Copies available for hold on place: [M-109982] (1).
Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej : koszty i korzyści / [red. Maciej Markiewicz]. Publisher: Warszawa : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-062485] (1).
Amerykański Farm Bill 2008 i WPR Unii Europejskiej po 2013 roku / red. nauk. Mirosław Drygas. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2009. Other title: U.S. Farm Bill 2008 and the European Union's CAP after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia GATT/WTO / Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-065581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Maciej Walkowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Walidacja odbiorników GNSS dla potrzeb kontroli wielkości powierzchni działek rolnych w systemie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa IACS : wytyczne, aplikacja, problemy = Validation of GNSS receivers for parcel area control in direct subsides for agriculture IACS : recomendation, application, problems / Piotr Kramarczyk, Beata Hejmanowska, Janusz Dąbrowski. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Other title: Validation of GNSS receivers for parcel area control in direct subsides for agriculture IACS.Availability: Copies available for hold on place: [M-085690] (1).
ARiMR - dokonania i zamierzenia : [praca zbiorowa / pod kier. Wojciecha Pomajdy]. Publisher: Warszawa : ARiMR, cop. 2004. Other title: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dokonania i zamierzenia.Availability: Copies available for hold on place: [M-090761] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship).Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
WPR : nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich / [aut. Piotr Bajek et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2007. Other title: Wspólna Polityka Rolna.Availability: Copies available for loan: [M-093512] (2).
  Copies available for hold on place: [M-093158] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rolnictwo / [red.: Magdalena Burnat ; aut.: Magdalena Burnat et al.]. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-097376] (1).
  Copies available for hold on place: [M-093517] (1).
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Other title: IX Kongres Ekonomistów Polskich | Kongres Ekonomistów Polskich, 9.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej = Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy / Eugeniusz Karol Chyłek. Publisher: Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk , 2012. Other title: Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy.Availability: Copies available for hold on place: [M-100693] (1).
Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Kowalski] ; Agencja Rynku Rolnego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Handlowa. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107034] (1).

Powered by Koha