Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : POLTEXT, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-028559] (1).
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja i Stanisława Owsiaka ; aut. Ryszard Borowiecki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007052] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089567] (1).
System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-001104] (1).
Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Publisher: Warszawa : Poltext, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-028180] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Alternatywne strategie dezinflacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wojtyny. Publisher: Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031672] (1).
Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku / Najwyższa Izba Kontroli. Publisher: Warszawa : NIK, 1997-. Other title: Analiza Wykonania w ... Roku Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-981] (8).
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050696] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polska a euro / [Zofia Szpringer, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-000532] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000531] (1).
Polityka finansowa w okresie transformacji : doświadczenia lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Andrzeja Wernika ; [zespół aut.: Izabela Bolkowiak et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-068114] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 8 rozszerz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-077350] (1).
Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego / Jacek Cukrowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. naukową Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Integracja monetarna : wyzwania dla Polski / Jakub Borowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
BIZ a euro w Polsce / Zbigniew Binek. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Other title: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a euro w Polsce | Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku / Waldemar Michna ; Akademia Finansów w Warszawie. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów : LAM Wydawnictwo Akademii Finansów, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Makroekonomiczne dylematy sfery finansów i pieniądza w procesie transformacji : (jak widzą to ekonomiści) / Edward Łukawer. Publisher: Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-111409] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111408] (1).
Sprawozdanie z Wykonania Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku / Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Publisher: Warszawa : NBP, 1998-. Other title: Sprawozdanie z Wykonania Założeń Polityki Pieniężnej na Rok ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1412] (1).
Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w latach ... / [Departament Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego]. Publisher: Warszawa : NBP, 2004-. Other title: Rozwój Systemu Finansowego w Polsce w ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1455] (1).

Powered by Koha