Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Handel zagraniczny / oprac. Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-012627] (1).
Funkcjonowanie handlu zagranicznego a wzrost intensywny / Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-012621] (1).
Ameryka - świat biznesu : 250 pytań i odpowiedzi na temat handlu międzynarodowego / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Kraków : Instytut Przemysłowo-Handlowy im. Mirosława Dzielskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-029808] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006481] (1).
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Teresa Hanna Bednarczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050573] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bitwa o handel : 1947-1948 / Janusz Kaliński. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", dr. 1971. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-101161] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070587] (1).
Comparative advantage, trade policy and economic development / Bela Balassa. Publisher: New York [etc.] : Harvester Wheatsheaf, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-017646] (1).
The market and the state : government policy towards business in Europe, Japan and the United States / David B. Audretsch. Publisher: New York [etc.] : Harvester Wheatsheaf, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-019076] (1).
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji : materiał z seminarium "Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 25-26 lutego 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Maciej Markiewicz ; [tł. "UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045369] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089495] (1).
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045725] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Polityka gospodarcza USA wobec krajów socjalistycznych / Urszula Płowiec. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-027858] (1).
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Fair trade : szansa dla wszystkich / Joseph E. Stiglitz, Andrew Charlton ; przekład Adam Szeworski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (2006). Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kształtowanie powiązań między przemysłem i handlem / Franciszek Misiąg. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-032429] (1).
Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Other title: Contemporary determinants of international relations.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045537] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Polska Polityka Handlu Zagranicznego / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : IKiCHZ, 1992-1996. Availability: Copies available for hold on place: [CA-931] (3).
Ekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066970] (13).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Zagraniczna polityka handlowa USA / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, cop. 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-075165] (1).
Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata / pod red. Jerzego Rymarczyka i Marka Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2004. Other title: Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowa wymiana usług / Anna Wróbel ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-116032] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
European business / Debra Johnson and Colin Turner. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055890] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej : szanse i wyzwania / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080263] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109980] (1).
Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym : dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The Developing Economies : the journal of the Institute of Developing Economies. Publisher: Tokyo : Institute of Asian Economic Affairs, 1963-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1206] (11).
Managing the world economy : the consequences of corporate alliances / Peter F. Cowhey, Jonathan D. Aronson. Publisher: New York : Council on Foreign Relations Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-094406] (1).
Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin : implikacje dla gospodarki światowej / Elżbieta Majchrowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Wpływ członkostwa w World Trade Organization na handel zagraniczny Chin.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-097243] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union nach Lissabon / Marc Bungenberg, Christoph Herrmann (Hrsg.). Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Economics and politics of trade policy / Douglas R. Nelson. Publisher: New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:

Powered by Koha