Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The market and the state : government policy towards business in Europe, Japan and the United States / David B. Audretsch. Publisher: New York [etc.] : Harvester Wheatsheaf, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-019076] (1).
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji : materiał z seminarium "Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 25-26 lutego 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Maciej Markiewicz ; [tł. "UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-045369] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089495] (1).
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045725] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066970] (13).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata / pod red. Jerzego Rymarczyka i Marka Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2004. Other title: Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
European business / Debra Johnson and Colin Turner. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055890] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej : szanse i wyzwania / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080263] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109980] (1).
Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym : dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union nach Lissabon / Marc Bungenberg, Christoph Herrmann (Hrsg.). Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Grzegorz Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110980] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Multilateralismus und Regionalismus in der EU-Handelspolitik / Gabriel J. Felbermayr, Daniel Göler, Christoph Herrmann, Andreas Kalina [Hrsg.]. Edition: 1. Auflage.Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania / pod red. nauk. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-107228] (1).
System preferencji jako jeden z elementów polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej / Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
European Union-China trade relationships : in the 70 years of born anniversary and 47 years of scientific work / Zdzisław W. Puślecki. Edition: 1st edition.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej : znaczenie dla ochrony jednolitego rynku wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego / Małgorzata Czermińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-111875] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha