Your search returned 232 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategiczne problemy dostosowań strukturalnych w procesie stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Józef Pajestka, Maciej Perczyński (red.) ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065921] (1).
VII Plenum KC PZPR : 13-14 czerwca 1988 r. : podstawowe dokumenty i materiały. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-068387] (1).
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Wie wir leben wollen : grundsätze einer Politik für morgen / Bernhard Vogel ; mit Beiträgen von Alois Glück [et al.]. Publisher: Stuttgart : Bonn Aktuell, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004829] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej : trendy, współzależności, perspektywy / Janina Witkowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039301] (1).
Propozycje dla Polski : rządzenie strategiczne / [kol. red. Andrzej Zawiślak et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067939] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000485] (1).
Im Wendekreis des Krebsens : Traktat über Politik und Wirtschaft / Gerhard Fels ; [hrsg. Klaus Kunkel]. Publisher: Köln : Informedia-Verlags-GmbH, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004748] (1).
Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Bartosz Jankowski ; praca pod kier. Michała Kuleszy. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-065806] (1).
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji : analiza porównawcza: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia / Elżbieta Kryńska, Halina Sobocka-Szczapa, Adam B. Czyżewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072710] (1).
Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / [red. Małgorzata Bednarkiewicz] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-101521] (1).
Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych / pod red. Jarosława Nenemana ; [przekł. z jęz. ang. Marcin Sowa et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Małe jest piękne : spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy / E. F. Schumacher ; przełozyli: Ewa Szymańska, Jerzy Strzelecki ; wstępem opatrzył: Jan Strzelecki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-011646] (1).
Zmieniająca się rola państwa / [red. nauk. Stanisława Golinowska ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych] ; UNDP. Publisher: Warszawa : UNDP, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-067270] (1).
Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej / [zespół red. Enrique Lopez Galan et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt Twinningowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Autonomicznym Regionem Madrytu, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099647] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu / red. nauk. Irena Lipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-058147] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029887] (1).
Drogi rozwoju gospodarczego Polski Ludowej / Ryszard Cheliński. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-017864] (1).
Belarus : reform scenarios / sc. ed. Ruta Vainiene [et al. ; transl. Aleksandr Yanusik] ; Stefan Batory Foundation. Publisher: Warsaw : Stefan Batory Foundation, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018310] (1).
Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji : handel zagraniczny, kapitał zagraniczny, transfer technologii / Wojciech Oniszczuk ; Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polityczny model konsumpcji / Piotr Pawełczyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. Availability: Copies available for loan: [M-006625] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088938] (1).
Wielki przekręt : klęska polskich reform / Kazimierz Z. Poznański. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, [2000]. Availability: Copies available for hold on place: [M-027478] (1).
Unlocking the bureaucrat's kingdom : deregulation and the Japanese economy / Frank Gibney editor. Publisher: Washington : Brookings Institution Press, cop. 1998. Other title: Deregulation and the Japanese economy.Availability: Copies available for hold on place: [M-039539] (1).
Is Japan really changing its ways? : regulatory reform and the Japanese economy / Lonny E. Carlile, Mark C. Tilton editors. Publisher: Washington : Brookings Institution Press, cop. 1998. Other title: Regulatory reform and the Japanese economy.Availability: Copies available for hold on place: [M-039547] (1).
Foreign direct investments and Poland's economic balance / Michał Dobroczyński ; Faculty of Economic Sciences University of Warsaw. Publisher: Warsaw : "Olympus" Centre for Education and Business Development, 1998 ([s. l. : s. n.]). Availability: Copies available for hold on place: [M-028588] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego / Monika Bąk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067854] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha