Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Eurobarometr : energy : issues, options and technologies, science and cociety : december 2002 : a report / produced by European Opinion Research Group (EORG) for European Commission. Directorate-General for Research. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-071583] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejska / Elżbieta Lorek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Energetyka polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia, Białowieża, 23-24 października 2003 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej. Publisher: [Warszawa : FSNT, 2003]. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / opracowanie redakcyjne Elżbieta Nowicka. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062545] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092291] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Karolina Kurtz, Dariusz Gawin. Edition: Wydanie I.Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Auf dem Weg zur gemeinsamen Energiepolitik : Strategien, Instrumente und Politikgestaltung in der Europäischen Union / Severin Fischer. Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2011. Other title: Strategien, Instrumente und Politikgestaltung in der Europäischen Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej / Piotr Bogdanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-109805] (1).
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski / Agnieszka Pach-Gurgul. Publisher: Warszawa : Difin, copyright 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004 / Przemysław Żurawski vel Grajewski. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską / red. nauk. Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przeciąganie liny : Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu / Szymon Kardaś. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. Other title: Tud of war : Russia's response to changes on the european gas market.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Between energy security and energy market integration : guidelines for the future development of the EU's external energy policy in Europe's neighbourhood / Zuzanna Brunarska [et al.] ; content supervision Agata Łoskot-Strachota, Olaf Osica ; [transl. Anna Kucińska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warsaw : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-097849] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii / Agnieszka Łada, Magdalena Skłodowska, Melchior Szczepanik, Łukasz Wenerski ; [tłumaczenie rozdziałów poświęconych Francji i Wielkiej Brytanii: Aleksandra Lercher-Szymańska] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014. Other title: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Bezpieczeństwo energetyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Drivers of energy transition : how interest groups influenced energy politics in Germany / Wolfgang Gründinger. Publisher: Wiesbaden : Springer VS, cop. 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Kamila Pronińska. Source: Stosunki Międzynarodowe Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1982-Other title: Development of renewable energy and the geostrategic dimension of the European Union's energy security.
Die Energieaußenpolitik der EU / Eric Heinecke. Publisher: Marburg : Tectum Verlag, cop. 2016. Other title: Energieaußenpolitik der Europäischen Union.Availability: Copies available for hold on place: [M-116767] (1).
Bilateral energy relations between the EU and emerging powers : mutual perceptions of the EU and Brazil, China, India and South Africa / Michèle Knodt, Natalia Chaban, Louise Nielsen. Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2017. Other title: Mutual perceptions of the EU and Brazil, China, India and South Africa.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Różne podejścia, jeden cel : w stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego / Bartłomiej Nowak. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej : studium ekonomii prawa / Marzena Czarnecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).
The Southern Gas Corridor infrastructure project - implications for the energy security of the European Union / Justyna Misiągiewicz. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: Balkans : european integration, politics and security Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019Online Access: Click here to access online
Zależności pomiędzy polityką enegetyczną a ochroną klimatu = The relationship between energy policy and climate control / Andrzej Graczyk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: The relationship between energy policy and climate control.
Główne problemy transformacji społeczno-energetycznej w warunkach wyzwań klimatycznych = The challenges of socio-energetic transformation in the present energy and climate conditions / Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Challenges of socio-energetic transformation in the present energy and climate conditions.
Rola planu energetycznego gminy jako narzędzia ochrony powietrza i klimatu = Role of the community energy plan as an instrument of air and climate control / Joanna Godlewska, Bazyli Poskrobko. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Role of the community energy plan as an instrument of air and climate control.
Mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce = Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland / Oskar Mikucki, Jerzy Śleszyński. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland.
Prawne podstawy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Nina Stępnicka. Source: Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017
Komu zagraża ubóstwo energetyczne? = Who can be touched by the energetic poverty? / Izabela Szamrej-Baran. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Who can be touched by the energetic poverty?.

Powered by Koha