Your search returned 218 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategia sukcesu firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-029325] (1).
Strategic management : concepts and applications / Samuel C. Certo, J. Paul Peter. Publisher: New York : Random House, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-069642] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070194] (1).
Strategie zarządzania. [Cz. 1], Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie / Józef Penc. Edition: Wydanie III.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie.Availability: Copies available for loan: [M-007101] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategie zarządzania. [Cz. 2], Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne / Józef Penc. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne.Availability: Copies available for loan: [M-046657] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategic management / Arthur Sharplin. Publisher: New York : McGraw-Hill Book Company, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-028469] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010827] (1).
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-031047] (3).
Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Michael E. Porter ; przekł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Państw. Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 1992. Availability: Copies available for loan: [M-044913] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039512] (1).
Strategische Unternehmungsführung / Hans H. Hinterhuber. Edition: 2., durchges. u. erw. Aufl..Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003791] (1).
Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion. Bd. 3, T. 1, Personal, Anlagen / Dietger Hahn, Gert Laßmann. Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag ; 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-001255] (2).
Portfolio Management : Konzeption für die strategische Unternehmensplanung / Klaus H. Dunst. Publisher: Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1979. Availability: Copies available for loan: [MA-001697] (2).
Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047518] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088585] (1).
Lists:
Unternehmensstrategien und Strategische Planung : Erfahrungen und Folgerungen / hrsg. von Helmut Koch. Publisher: Wiesbaden : Gabler, 1983. Availability: Copies available for loan: [MA-002579] (1).
Strategie rozwoju organizacji : [praca zbiorowa / aut. Andrzej Szplit et al.]. Publisher: Kraków : Antykwa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-099547] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Technologische Analyse und Prognose als Grundlage der strategischen Unternehmensplanung / Walter Schneider. Publisher: Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004638] (1).
Planung / von Wolfgang Mag. Edition: 3., überarb. und erw. Auflage.Publisher: Bochum : Ruhr-Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., 1993. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004318] (1).
Strategic management : concepts and cases / Arthur A. Thompson Jr., A. J. Strickland III. Edition: 7th ed.Publisher: Burr Ridge ; Boston : Irwin Inc., 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-070198] (1).
Zarządzanie rozwojem firmy : strategia jakości ekologicznej / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, cop. 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategiczne zarządzanie marketingowe / Jean-Jacques Lambin ; red. nauk. przekł. Marianna Strzyżewska-Kamińska ; przeł.: Józef Adamczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Other title: Strategic marketing management.Availability: Copies available for loan: [M-049563] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048356] (2).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 1 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Umysł menedżera : problemy - decyzje - strategie / Czesław S. Nosal. Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo "Przecinek", 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-021519] (1).
Globalizacja : strategia i zarządzanie / George Stonehouse, Jim Hamill, David Campbell, Tony Purdie ; redaktor naukowy wydania polskiego Grażyna Gierszewska ; tłumaczenie Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Felberg SJA, 2001. Other title: Global and transnational business.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-044918] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym / Krzysztof Fonfara [et al.] ; red. naukowa Marian Gorynia. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004060] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategia produktu / Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082379] (1).
  Copies available for hold on place: [M-110423] (1).
Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Grażyna Gierszewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania procesu zarządzania strategicznego : modele, strategie, informacja / Stanisław Galata ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079808] (51).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
  Checked out (1).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne : koncepcje - metody / pod red. Rafała Krupskiego ; [aut. oprac. Wojciech Cieśliński et al.]. Edition: Wyd. 5 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-032727] (1).
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090765] (14).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha