Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048356] (2).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu : praca zbiorowa / Jerzy Lech Czarnota [et al.] ; pod red. Mieczysława Moszkowicza. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Zygmunt Drążek, Benedykt Niemczynowicz. Publisher: Warszawa : PWE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-002997] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007575] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Exploring corporate strategy : [text and cases] / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. Edition: 7th enhanced media ed.Publisher: Harlow [etc.] : Prentice Hall/Financial Times, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051118] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114725] (1).
Strategie rozwoju firmy / Zdzisław Pierścionek. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategic management : formulation, implementation, and control / John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr. Edition: 4th ed.Publisher: Homewood : Irwin, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-034248] (1).
Zarządzanie strategiczne : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Rokity i Krystyny Jędralskiej ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Publisher: Katowice : GWSH, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047705] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103263] (1).
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Marian Gorynia. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego organizacjami / Janusz Radomski ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Szczecin : WSAP, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088589] (1).
Zarządzanie strategiczne : podręcznik dla studiów MBA. T. 1, Firma na rynku globalnym / [red. nauk. Jakub Kluziński ; tł. Magdalena Łapsa ; we współpr. z The University of Chicago Graduate School of Business et al.]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Other title: Mastering strategy.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Zdzisław Pierścionek. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Globalna konkurencja / Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Other title: Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak ; aut. Bartosz Góralski [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie / Ilona Penc-Pietrzak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063111] (9).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Aligning human resources and business strategy / Linda Holbeche. Edition: 2nd ed.Publisher: Amsterdam [etc.] : Elsevier/ Butterworth-Heinemann, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-096378] (1).
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam Stabryła. Edition: Wyd. 1, 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich ; [tł. Jacek Klich, Magdalena Korona, Julian Kutner]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekład Agata Jankowiak. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106902] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : podręcznik akademicki / red. Jan Krzysztof Bielecki i Leszek Pawłowicz. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie strategiczne / Iwona Kulas. Source: Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Marian Oliński, Lech Nieżurawski. Source: Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

Powered by Koha