Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie rozwojem firmy : strategia jakości ekologicznej / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, cop. 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114730] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego / Joanna Stuglik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Other title: Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania strategicznego w gminie.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce / Jarosław Domański. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090971] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju : zarządzanie strategiczne instytucją kultury / pod red. Martyny Śliwy. Publisher: Kraków : Małopolski Instytut Kultury ; [Warszawa] : współpr. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Wizje Akademickiego Mazowsza : wyzwania i kierunki zmian / Włodzimierz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Partnership and responsibility in the city life.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Metropolitalny foresight strategiczny : metodologia i studium przypadku = (Metropolitan strategic foresight : methodology and case study) / Andrzej Klasik, Jerzy Biniecki, Artur Ochojski. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Metropolitan strategic foresight : methodology and case study.Availability: Copies available for hold on place: [M-094959] (1).
Zarządzanie strategiczne w Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Rafał Matwiejczuk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Model formułowania strategii policji jako jednostki administracji rządowej w Polsce / Marek Lisiński, Edward Bodzek. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha