Your search returned 300 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie : systemy, ewolucja, uwarunkowania / Tadeusz Oleksyn. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-039194] (1).
Sztuka kierowania / Tadeusz Oleksyn. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Warszawa : Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Człowiek a proces zarządzania społeczeństwem / Wiktor G. Afanasjew ; przekład z języka rosyjskiego Tadeusz Hanuszek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011647] (1).
Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion. Bd. 3, T. 1, Personal, Anlagen / Dietger Hahn, Gert Laßmann. Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag ; 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-001255] (2).
Współczesne problemy zarządzania ludźmi / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Marka Adamca. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088653] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategia i działanie / Michael Armstrong ; przełożyła Magdalena Loska ; ilustracje Piotr Łopalewski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Halina Czubasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; przeł. Alicja Makowska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1996. Other title: Leader effectivenss training.Availability: Copies available for loan: [M-026938] (1).
  Copies available for hold on place: [M-044836] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 2 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Skuteczne zarządzanie na drodze do przedsiębiorczości / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Z zagadnień zarządzania zasobami pracy / Waldemar Bańka. Publisher: Płock : "Novum", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-072543] (1).
Trudni współpracownicy / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen ; przekł.: Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Dinosaur brains.Availability: Copies available for hold on place: [M-095486] (1).
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / pod red. Adama Szałkowskiego ; Urszula Bukowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Nowe metody pracy z ludźmi : organizacja procesów personalnych / Alicja Sajkiewicz, Łukasz Sajkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Wybrane problemy zarządzania pracownikami w małej i średniej firmie / [red. Tomasz Kruszewski] ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039174] (1).
Zarządzanie personelem : teoria i praktyka / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-039195] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113184] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for hold on place: [M-072539] (1).
Ryzyko personalne : szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi / Anna Lipka. Publisher: Warszawa : POLTEXT, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095474] (1).
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [tł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007492] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095463] (1).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Barbara Czarnecka et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-090487] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095476] (1).
Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095490] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Alicja Unterschuetz et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha