Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pedagogika. T. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2006. Other title: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych.Availability: Copies available for loan: [M-112473] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Modernizowanie pedeutologii akademickiej / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050336] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003343] (11).
Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej : (zbiór referatów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej w systemie zaocznym odbytej w dniach 29-30 września 1997 Opole - Kamień Śląski cz. 2) / red. Eugenia Karcz i Andrzej Marek Zemła ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w Opolu [et al.]. Publisher: Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-040713] (1).
System pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli : próba optymalizacji / red. nauk. Józef Kuźma ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-040628] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040627] (1).
Pedeutologia / Henryka Kwiatkowska ; kom. nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055203] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Superwizja w kształceniu / Anna Kožuh ; University of Ljubljana. Faculty of Arts. Publisher: Ljubljana : University of Ljubljana. Faculty of Arts, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji / Józef Kuźma. Edition: Wyd. 4 zm., uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-066760] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014608] (1).
Wybrane zagadnienia i problemy z pedeutologii / Henryk Budzeń. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pedeutologia historyczna / Antoni Smołalski. Publisher: Wrocław : MarMar Marian Kaczorowski, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-104651] (1).
Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji / Anna M. Mróz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113975] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne / Jolanta Szempruch. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114050] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Ethos nauczycielski jako zapoznana problematyka pedeutologiczna / Zdzisław Aleksander, Teresa Bauman, Joanna Rutkowiak. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Scholiologia : zarys koncepcji ogólnej nauki o szkole / Józef Kuźma. Edition: Wydanie V, zmienione.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel - wychowawca (nie)wspierający ucznia : o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych / Magdalena Piorunek. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117507] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Etos zawodu nauczyciela z perspektywy studentów uczelni pedagogicznych i niepedagogicznych / Beata Mydłowska, Jolanta Wiśniewska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Other title: Ethos of the teaching profession in the perspective of students of pedagogical and non-pedagogical universities.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha