Your search returned 101 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa / pod red. Pawła Tyrały. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-007904] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039362] (1).
Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-027707] (6).
  Copies available for hold on place: [M-087351] (1).
Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048206] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087358] (1).
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rocznik Pedagogiczny / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974-. Other title: Oświata i pedagogika w Polsce i na świecie 1971.Online Access: Spisy treści i wybrane art. od T. 33 (2010) do T.35 (2013) | Click here to access online | Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1339] (11).
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003124] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107756] (1).
Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 1 / Mariusz Cichosz [aut. wyboru]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 2 / Mariusz Cichosz [wybór]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Kwartalnik Pedagogiczny / [red. nacz. Bogdan Suchodolski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. Online Access: Spisy treści i abstrakty od nr 1-2/1997 Availability: Copies available for hold on place: [CA-1317] (22).
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publisher: Lublin : WSEI, 2005-. Other title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Zeszyty Naukowe WSEI | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja | Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Pedagogika | Zeszyty Naukowe WSEI. Studia Społeczno-Humanistyczne | Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne.Availability: Copies available for hold on place: [CA-736] (4).
Prace z innowatyki pedagogicznej / red. nauk. Roman Schulz ; Instytut Badań Pedagogicznych [Ministerstwa Edukacji Narodowej]. Publisher: Warszawa : IBP. MEN, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-030742] (1).
Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych : materiały z konferencji naukowej / pod red. Teresy Gumuły. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063055] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030766] (1).
Opieka Wychowanie Terapia : pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji : kwartalnik Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Publisher: Warszawa : KKWRTPD, 1989-2013. Other title: OWT.Availability: Copies available for hold on place: [CA-226] (17).
Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Publisher: Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003-2006. Other title: Akademia Świętokrzyska Pedagogical Studies.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1029] (3).
Wokół szkoły i edukacji : syntezy i refleksje : książka dedykowana doc. dr Stanisławowi Nalaskowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Rubacha. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-034524] (1).
Zarządzanie i Edukacja : [dwumiesięcznik Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego]. Publisher: Warszawa : WSZiP, 1997-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1053] (6).
Pedagogika w katechezie / red. Marian Śnieżyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-040610] (1).
Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. Publisher: Kraków ; Łowicz : "Impuls", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-040589] (1).
Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085280] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040635] (1).
Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085281] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040636] (1).
Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej / pod red. Antoniego Rumińskiego. Publisher: Kraków : Impuls : Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095864] (1).
Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Ryszardy Cierzniewskiej ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AB ; Kraków : AP, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087072] (1).
Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce / red. nauk. Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003191] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.018.3] (1).
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048514] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-069595] (1).
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigratów polskich / Ryszard Bera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Uniwersytet - społeczeństwo - edukacja : materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha