Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Opieka Wychowanie Terapia : pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji : kwartalnik Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Publisher: Warszawa : KKWRTPD, 1989-2013. Other title: OWT.Availability: Copies available for hold on place: [CA-226] (17).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057637] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-118310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100827] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100818] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja Polska / Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ; redaktor naczelny Lesław Pytka. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2010-. Other title: Polish Journal of Social Rehabilitation.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-995] (2).
Litość to zbrodnia / Elżbieta Bielecka. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Model ryzyka i dobrego życia jako egzemplikacja głównych idei w pedagogice resocjalizacyjnej w kontekeście "resocjalizacji pozytywnej" / Ewa Wysocka. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Świat wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy w kontekście definiowania sukcesu / Joanna Żeromska-Charlińska. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Klinika penitencjarna : praktyczny wymiar resocjalizacji / Jerzy Czołgoszewski. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Resocjalizacyjne aspekty kary pozbawienia wolności / Dariusz Sarzała. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Analiza efektywności procesu resocjalizacji nieletnich w wymiarze społeczno-ekonomicznym / Justyna Siemionow. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Przestępczość, resocjalizacja, profilaktyka : współczesne aspekty / pod redakcją Beaty Zinkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117260] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 376-058.53] (1).
Rola przestrzeni i miejsca w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie / Justyna Siemionow. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Other title: Role of the space and the place in the process of social rehabilitation of socially maladjusted youth.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha