Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Partie sojusznicze w systemie politycznym krajów socjalistycznych / Lilia F. Szewcowa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Other title: Sojuzniczeskije partii w politiczeskoj sistiemie stran socializma.Availability: Copies available for hold on place: [M-074108] (1).
Praworządność / Jerzy Bafia. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. Availability: Copies available for loan: [M-080610] (2).
Organizacja społeczeństwa socjalistycznego w Polsce : oprac. zbiorowe / pod red. Adama Łopatki. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-007785] (1).
O funkcjach państwa / Mieczysław Maneli. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-015144] (1).
Formy państwa socjalistycznego : studium z teorii państwa i prawa / Tomasz Langer. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 1971 r.].Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-015172] (1).
Knowledge and class : a marxian critique of political economy / Stephen A. Resnick and Richard D. Wolff. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-018349] (1).
L'Avenir politique de l'Europe orientale / par Ghita Ionescu. Publisher: Paris : S.É.D.É.I.S., 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-072869] (1).
Rewolucja październikowa a światowy rewolucyjny proces : materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, Katowice 27-28 października 1977 / red. nauk. Henryk Rechowicz ; Uniwersytet Śląski, Śląski Instytut Naukowy. Publisher: Katowice : ŚIN, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-071466] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032969] (1).
Nauka, ideologia, polityka : studia i artykuły / Andrzej Werblan. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-040060] (1).
System polityczny socjalizmu : model i polskie doświadczenia / Alfred Lutrzykowski. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-024797] (1).
Dyktatura proletariatu / Jerzy Muszyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-030192] (1).

Powered by Koha