Your search returned 80 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia ; [aut.] Małgorzata Załuska [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : ISP, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101506] (1).
Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe / pod red. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ; [aut. skryptu Aleksandra Maciaszczyk et al.]. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Organizacje pozarządowe uczestniczące w stosunkach międzynarodowych : informator / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-097355] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095541] (1).
Organizacje pożytku publicznego / Andrzej Ceglarski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Ewa Bogacz-Wojtanowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084459] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego : komentarz do art. 1-27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących rejestrację organizacji pożytku publicznego / Norbert Kowal. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080664] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Development, competitiveness and practice of economic policy / ed. by Eliza Frejtag-Mika. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-072440] (1).
Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech / Michał Nowosielski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086659] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Lists:
Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084457] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Maciej Kisilowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska : Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [aut. tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacji dla Demokracji]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079966] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095537] (1).
Lists:
Jak zapewnić opiekę twoim bliskim / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 10 grudnia 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Negocjowana demokracja, czyli Europejskie governance po polsku / pod. red. Kazimiery Wódz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz / Jolanta Blicharz, Andrzej Huchla. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062625] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107362] (1).
Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084743] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
NGOs, international aid and development in the South / ed. by Adeyinka Bankole, Elżbieta Puchnarewicz ; University of Warsaw. Faculty of Geography and Regional Studies. Publisher: Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, 2008. Other title: Non-Governmental Organizations, international aid and sevelopment in the South.Availability: Copies available for hold on place: [M-061411] (1).
Lists:
Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych / pod red. Agnieszki Pawłowskiej ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku / Wydzial Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ; pod kier. Jarosława Dudy, Krystyny Wyrwickiej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095575] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107938] (1).
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski. Publisher: Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Rebuilding peace in post-conflict communities : role of media and civil organizations, 29th-30th September, 2004 / ed. Paweł Świderski ; [transl. Margerita and Piotr Krasnowolscy et al.]. Publisher: Kraków : Villa Decius Association, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079908] (2).
  Copies available for hold on place: [M-066481] (1).
Lists:
Organizacje pozarządowe a korporacje / Michael Yaziji, Jonathan Doh ; tł. Małgorzata Morel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Trzeci Sektor / Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004-2016, 2018-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-12] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-12] (10).
Lists:
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).

Powered by Koha