Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia ; [aut.] Małgorzata Załuska [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : ISP, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101506] (1).
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084459] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Development, competitiveness and practice of economic policy / ed. by Eliza Frejtag-Mika. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-072440] (1).
Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech / Michał Nowosielski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086659] (2).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Lists:
Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Maciej Kisilowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska : Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [aut. tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacji dla Demokracji]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079966] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095537] (1).
Lists:
Jak zapewnić opiekę twoim bliskim / Renata Jęsiak. Edition: Stan prawny na dzień 10 grudnia 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Negocjowana demokracja, czyli Europejskie governance po polsku / pod. red. Kazimiery Wódz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084743] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kancelaria Zarządu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku / Wydzial Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ; pod kier. Jarosława Dudy, Krystyny Wyrwickiej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095575] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107938] (1).
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-084733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Trzeci Sektor / Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004-2016, 2018-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-12] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-12] (10).
Lists:
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym : z wzorcową dokumentacją i przykładem oferty / Izabela Świderek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107969] (1).
Lists:
Liderzy i działacze : o idei trzeciego sektora w Polsce / Ilona Iłowiecka-Tańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008. Other title: Rural non-governmental organisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Technokraci dobroczynności : samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych / Magdalena Dudkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ; Ustawa o spółdzielniach socjalnych : komentarz / Jolanta Blicharz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Other title: Ustawa o działalności pożytku publicznego... : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-090074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Piotr Gliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Dyplomacja bez immunitetu / Bogumił Luft. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082921] (1).
Lists:
Nowe perspektywy pracy dla studentów kierunków humanistycznych i zarządzania - organizacje pozarządowe : praca zbiorowa / pod red. Marii Pietras. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-082751] (1).
Lists:
Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz. Publisher: Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083820] (1).
Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Anna Gronkiewicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Moroń. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).

Powered by Koha