Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko / [materiały zebr. Kazimierz Lankosz ; bibliogr. zest. Marian Banach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012294] (1).
Organizacje międzynarodowe : systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego / Kazimierz Kocot. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Other title: International organizations.Availability: Copies available for hold on place: [M-009768] (1).
Obserwatorzy państw w powszechnych organizacjach międzynarodowych / Genowefa Grabowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-013475] (1).
Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych / Mieczysław Paszkowski. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-013474] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Maciej Kisilowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska : Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Reprezentacja Polski w organizacjach międzynarodowych : problemy prawne / Genowefa Grabowska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-051839] (1).
Międzynarodowe organizacje morskie i oceaniczne / Donata Rossa-Kilian. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095539] (1).
Freedom of the individual under law : a study on the individual's duties to the community and the limitations on human rights and freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights / by Erica-Irene A. Daes ; Centre for Human Rights. Publisher: New York : United Nations, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-009083] (1).
Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 2, Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / w oprac. Anny Przyborowskeij-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 1, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Moroń. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Dokumenty europejskie. T. 2, Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, NATO, UZE i inne / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Lublin : Morpol, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-098848] (1).
The constitutionalization of international law / by Jan Klabers, Anne Peters and Geir Ulfstein. Edition: Reprinted.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa / Tadeusz Gadkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113432] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha