Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji / Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton ; przeł. Iwona Podsiadło. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Other title: Zarządzanie przedsiębiorstwem dwudziestego pierwszego wieku.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki / pod red. nauk. Andrzeja Chodyńskiego. Edition: Wyd. 2 popr. i zm.Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Helena Korolewska-Mróz. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007615] (1).
  Checked out (1).
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Urszula Bukowska et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007649] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095468] (1).
Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
  Checked out (2).
Die Total Performance Scorecard : Mitarbeitermotivation und Unternehmensstrategie in Einklang bringen / Hubert K. Rampersad ; mit Vorworten von Dorothy A. Leonard, Christian Schuchardt ; Deutsch von Carsten Roth. Publisher: Weinheim : Wiley-VCH Verlag BmbH & Co. KGaA, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044603] (1).
Metody organizacji i zarządzania / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057064] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
The fifth discipline fieldbook : strategies and tools for building a learning organization / Peter M. Senge [et al.]. Publisher: New York [etc.] : Currency Doubleday, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-058169] (1).
Training needs analysis : a resource for identifying training needs, selecting training strategies, and developing training plans / Sharon Bartram and Brenda Gibson. Edition: 2nd ed.Publisher: Aldershot : Gower, cop. 1997. Other title: Resource for identifying training needs, selecting training strategies, and developing training plans.Availability: Copies available for hold on place: [M-058711] (1).
Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Helena Korolewska-Mróz. Edition: Wyd. 4, dodr.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059170] (2).
Koncepcja struktury organizacji procesowej / Piotr Grajewski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082282] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników / [aut. Piotr Kordel et al.]. Publisher: Warszawa : PARP, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083470] (1).
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Marek Jabłoński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089686] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Michał Lipa. Edition: Wyd. 6 poszerz.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-090615] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji : model tercji organizacji - ujęcie fraktalne / Agnieszka A. Szpitter. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podmiotowość człowieka w organizacji / pod red. Marka Motyki i Justyny Pawlak ; [aut.: Małgorzata Adamska-Chudzińska et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096644] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Jak diagnozować mechanizm uczenia sie w organizacjach rządowych / red.: Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski ; zespół aut.: Anna Domaradzka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096705] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Winning the knowledge transfer race / Michael J. English, William H. Baker, Jr. Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej / red. Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Jakub Rok ; zespół aut. Marcin Capiga [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [CZ 005.95/.96] (1).
Knowledge, knowledge management versus management : reflections / Ireneusz Maj. Publisher: Wrocław : Art.&Science, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).

Powered by Koha