Your search returned 284 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. Other title: Poloni de summo Iudicio Administrativo quid sentiant | Social opinions on the Chief Administrative Court.Availability: Copies available for loan: [M-012416] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012409] (1).
Jajakobyły : spowiedź życia Jerzego Urbana / spowiadali i zapisali Przemysław Ćwikliński, Piotr Gadzinowski. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza BGW, [1992]. Availability: Copies available for loan: [M-029804] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011857] (1).
Studenci wobec przemian społeczno-gospodarczych kraju : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiejczuk ; skład zespołu aut. Żywia Kaczmarek [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-012864] (1).
Polityka społeczna w świadomości społecznej : raport z badań sondażowych / pod red. Małgorzaty Szylko-Skoczny ; oprac. zespół w składzie Renata Gierszewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Amerykańska wojna w Wietnamie, 1965-1973, w opinii dwóch pokoleń społeczeństwa polskiego / Piotr Ostaszewski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Amerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-037274] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074394] (1).
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088884] (1).
Wobec bezrobocia : opinie, stereotypy / Irena Reszke. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005730] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108153] (1).
Lists:
Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych / Przemysław Waingertner. Publisher: Łódź : Ibidem, 1999. Other title: Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach współczesnych.Availability: Copies available for hold on place: [M-088632] (1).
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101346] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Życzliwa obojętność : władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : Krzysztof Kleszcz, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-071954] (1).
Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec = Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland / red. nauk. Lucjan Meissner. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1979. Other title: Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006219] (1).
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Spolecznych. Instytut Politologii. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006970] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077031] (1).
I do szabli... : Polska i Węgry : punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980-1981 / János Tischler ; przekł. Botond Héjj. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-073972] (1).
Polacy - Niemcy : wzajemne postrzeganie / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-063496] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067535] (1).
Wydarzenia marcowe w Polsce : reakcje opinii publicznej w Czechosłowacji / Maciej Górny. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086331] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088915] (1).
Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy : czerwiec 2002 - czerwiec 2003 : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Francuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925 / Józef Łaptos. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-008868] (1).
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze / Małgorzata Szeroczyńska. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053562] (5).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Wolni z wolnymi, równi z równymi : Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta. Publisher: Kraków : "Arcana", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101646] (1).
Opinie i materiały zespołu ekspertów dotyczące administracyjnego (terytorialnego) podziału kraju / pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa ; Zespół Ekspertów przy Marszałku Senatu R.P. Adamie Struziku. Publisher: Warszawa : PAN. IGiPZ, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-015194] (1).
Kim są Białorusini? / Ryszard Radzik. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091943] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101519] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych : w świetle pamiętników / Stanisław Siekierski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-016410] (7).
  Copies available for hold on place: [M-016763] (1).
Media a integracja europejska / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas i Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079230] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Rzecznik praw obywatelskich : aktor sceny publicznej / Jolanta Arcimowicz. Publisher: Warszawa : Trio, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047341] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć / Janusz Tazbir. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-017721] (1).

Powered by Koha