Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Współpraca z pacjentami i ich rodzinami - w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych : katalog pojęć ICNP / [red. nauk. Beata Brosowska et al. ; tł. Małgorzata Kisilowska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ; Lublin : Makmed, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064385] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [aut. Iwona Bodys-Cupak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-067350] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Interdisciplinary research in nursing past and present / ed. by Jolanta Jaworek [et al. ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]. Publisher: Kraków : University Medical Publisher "Vesalius", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Interdisciplinary nature of modern medicine = Interdyscyplinarność współczesnej medycyny / ed. Sławomir Rudzki [et al.]. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. Other title: Interdyscyplinarność współczesnej medycyny.Availability: Copies available for hold on place: [M-115362] (1).
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Lists:
Interdisciplinary nature of modern medicine = Interdyscyplinarność współczesnej medycyny / editors Sławomir Rudzki, Irena Brukowicka, Jarosław Noworól, Barbara Stawarz, Małgorzata Leśko. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Other title: Interdyscyplinarność współczesnej medycyny.Availability: Copies available for hold on place: [M-115364] (1).
Interdisciplinary nature of modern medicine = Interdyscyplinarność współczesnej medycyny / editors Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016. Other title: Interdyscyplinarność współczesnej medycyny.Availability: Copies available for hold on place: [M-115365] (1).
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine / redakcja Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2017. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine.Availability: Copies available for hold on place: [M-115361] (1).
Knowledge of parents or guardians about children's bronchial asthma : participation of a nurse in health education of parents or guardians and a sick child = Wiedza rodziców lub opiekunów na temat astmy oskrzelowej u dziecka : udział pielęgniarki w edukacji zdrowotnej rodziców lub opiekunów oraz chorego dziecka / Katarzyna Langier, Małgorzata Czarny-Działak. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Wiedza rodziców lub opiekunów na temat astmy oskrzelowej u dziecka : udział pielęgniarki w edukacji zdrowotnej rodziców lub opiekunów oraz chorego dziecka.
Marginalizacja zawodu pielęgniarki / Zofia Kawczyńska-Butrym. Source: Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001
Praca socjalno-wychowawcza pielęgniarek w świetle opinii hospitalizowanych pacjentów : (na przykładzie małego miasta, w rejonie rolniczym) / Andzrej Olubiński. Source: Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001
Rodzina jako szczególny podmiot opieki pielęgniarskiej / Zofia Kawczyńska-Butrym. Source: Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001
Opieka w pielęgniarstwie / Zofia Kawczyńska-Butrym. Source: Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2001
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine / redakcja Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Małgorzata Dziechcież, Barbara Stawarz, Alicja Kłos. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine.Availability: Copies available for hold on place: [M-116946] (1).
Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej : [wybrane zagadnienia] / red. nauk. Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCi 616-083] (1).

Powered by Koha