Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nasz rodowód : kształtowanie idei pielęgniarstwa w Tarnowie na tle historycznym / Stefania Rydarowska. Publisher: Tarnów : Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-029171] (1).
Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003202] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Pielęgniarstwo Polskie / redaktor naczelny: Zygmunt Przybylski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989-. Other title: Polish Nursing.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-261] (5).
  Copies available for hold on place: [CB-261] (10).
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki / Anna Stychlerz. Edition: Stan prawny: 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Lists:
Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie / pod red. Kazimiery Zahradniczek ; [autorzy: Bogumiła Baran-Osak et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "ad vocem", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-118867] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Publisher: Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-. Other title: Nursing and Public Health.Online Access: Streszczenia Availability: Copies available for reference: [CB-83] (5).
  Copies available for hold on place: [CB-83] (2).
Pielęgniarka Epidemiologiczna : informator. Publisher: Kraków : Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, 1999. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-405] (5).
  Copies available for hold on place: [CB-405] (6).
Interdisciplinary research in nursing past and present / ed. by Jolanta Jaworek [et al. ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]. Publisher: Kraków : University Medical Publisher "Vesalius", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Pielęgniarstwo: prawo-praktyka-etyka : konferencja naukowa, Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 roku / [red. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Małgorzata Kilarska, Jolanta Kubajka-Piotrowska] ; org.: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych [et al.]. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-086767] (1).
Wiedza, zdrowie, uroda / red. Tomasz Malczyk. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-094643] (1).
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej / red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Lists:
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej / Maciej Gibiński, Renata Ciemierz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106936] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Alternatywne metody opieki okołoporodowej / redakcja naukowa Grażyna J. Iwanowicz-Palus. Edition: Wyd. 1., dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106732] (1).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Opieka nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym w okresie połogu = Medical care of mother and newly delivered infant by midwife in house environment / Marzena Zydorek, Bogumiła Gawęda, Anna Michalik, Jolanta Olszewska, Agnieszka Czerwińska, Beata Frankowicz-Gasiul, Justyna Kamieńska, Jarosław Olszewski. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Medical care of mother and newly delivered infant by midwife in house environment.Online Access: Click here to access online
Determinants of long-term home nursing care among people over 65 years of age / Małgorzata Dziechciaż, Izabela M. Wróblewska, Jarosław Chmielewski, Edyta Guty, Luiza Balicka-Adamik, Rafał Filip, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Determinanty długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej wśród osób po 65. roku życia zamieszkałych w środowisku wiejskim.
Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej : jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania / redakcja Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak ; autorzy: Michał Ciszek, Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak, Dorota Lasota, Adriana Wawer, Elżbieta Wawiórko, Piotr Wilkowski, Monika Wójtowicz, Piotr Złamańczuk. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Lists:
Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski ; redakcja naukowa serii Zbigniew Góral. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-113252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek / redakcja Alicja Różyk-Myrta ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, © copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej / redakcja naukowa Jolanta Lewko, Bożena Ewa Kopcych ; wykaz autorów: Beata Andruczyk [i 19 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-116196] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Ludmiła Marcinowicz, Katarzyna Kocka ; autorzy: Agnieszka Bartoszek [i 39 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116190] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / redakcja naukowa Matylda Sierakowska, Irena Wrońska. Edition: Wydanie 1, 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116456] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej : kwartalnik międzynarodowy = Long-Term Care Nursing : international quarterly / komitet redakcyjny Mariola Głowacka, Dorota Kochman. Publisher: Płock : Wydawnictwo PWSZ, 2016-. Other title: Long-Term Care Nursing : international quarterly.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-189] (4).
Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014-. Other title: AP Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie, | AP Analiza Przypadków Pielęgniarstwo i Położnictwo, | Analiza Przypadków Pielęgniarstwo i Położnictwo.Availability: Copies available for reference: [CB-273] (3).
Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej : [wybrane zagadnienia] / red. nauk. Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek / redakcja naukowa Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski ; autorzy Robert Becler [i 71 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-118508] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 1 / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-118593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 2 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-118594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 3 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-118595] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 4 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-118596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 6 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-118598] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).

Powered by Koha