Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cywilnoprawna odpowiedzialność za wadliwe świadczenie w obrocie uspołecznionym / Ireneusz Weiss. Publisher: Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. Other title: Quae poenae legibus constitutae sint pro ministeriis neglegenter factis.Availability: Copies available for loan: [M-012042] (1).
Das Handeln auf eigene Gefahr : eine rechtsvergleichende Untersuchung / von Hans Stoll. Publisher: Berlin : Walter de Gruyter ; Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1961. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004514] (1).
Odpowiedzialność cywilna za niedobory : praca zbiorowa / S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski ; pod red. Mieczysława Piekarskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006956] (1).
Pracownicza odpowiedzialność kadry kierowniczej : materiały XII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1985 / [red. tomu Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydaw. UW, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008017] (1).
Odpowiedzialność zbiorowych podmiotów prawa pracy : materiały XIV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1987 / [red. Walerian Sanetra]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-068705] (1).
Wina w odpowiedzialności pracowniczej / Walerian Sanetra. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-008158] (1).
Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym : praca zbiorowa / pod red. Renaty Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-017831] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013510] (1).
Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne / Jerzy Rajski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-013478] (1).
Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim / Adam Mariański. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-023102] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000515] (1).
  Checked out (1).
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym / Przemysław Konieczniak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063460] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wina i odpowiedzialność / Czesław Znamierowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [M-036137] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej / Jerzy Parchomiuk. Edition: [Stan prawny na 30.4.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046732] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Nina Półtorak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-098677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
The interaction of contract law and tort and property law in Europe : a comparative study / [editors] Christian von Bar, Ulrich Drobnig ; in collab. with Guido Alpa [et al.]. Publisher: München : Sellier. European Law Publishers, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-065479] (1).
La responsabilité de l'entreprise en Europe : un droit unique pour le Marché unique? / Josiane Haas. Publisher: Berne : Stæmpfli Editions SA ; Bruxelles : Bruylant S.A., cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044384] (1).
Ustawowe określenie sankcji karnej / Paweł Burzyński. Edition: Stan prawny na 6 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek / Tomasz S. Gawlik. Publisher: Warszawa : Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1).
Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Maciej Taborowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-105804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Odpowiedzialność pracownicza / Ewa Staszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090046] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej / Krystyna Sitkowska, Tadeusz Stępień. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-111661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Świadomość sprawcy czynu zabronionego / Jacek Giezek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-026947] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
System of the law of nations. Pt. 1, State responsibility / by Ian Brownlie. Publisher: Oxford : Clarendon Press, 1983. Other title: State responsibility.Availability: Copies available for hold on place: [M-094721] (1).
Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej / Michał Królikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha